Olympicu ülevõtmine läks tänasest käima. Ülevõtja ostis turult neli protsenti aktsiatest


Olympic Casino Sunrise Hiltoni Varssavi hotellis
Olympic Casino Foto: OEG

Täna avaldati Tallinna börsi kaudu Odyssey Europe ülevõtmispakkumine Olympic EG (OEG) omandamiseks, kus aktsiate eest pakutakse 1,90 eurot tükist.

Pakkumine lõppeb 2. mail. Ostuhinna tasumine ja OEG aktsiate ülekandmine toimub 10. mail.

Pakkumise lõpuleviimise järgselt kavatseb ülevõtja lõpetada OEG aktsiate noteerimise Tallinna börsil. Sellisel juhul ei ole pakkumise aktseptimisest loobunud aktsionäride omanduses enam ühtegi likviidset OEG aktsiat.

Lisaks sellele kavatseb ülevõtja viia läbi OEG kui ühendatava ühingu ühinemise ülevõtja kui ühendava ühinguga. Aktsionäridele, kes pakkumist ei aktsepti, pakutakse ülevõtja uusi aktsiaid. Need aktsiad ei ole noteeritud ei Tallinna börsil ega ühelgi teisel börsil. Kui ülevõtjale kuulub vähemalt 90% OEG aktsiatest, kavatseb ülevõtja võtta vastu otsuse ülejäänud OEG aktsiate ülevõtmiseks.

Kui ülevõtjale kuulub pärast pakkumise lõpuleviimist vähemalt 90% OEG aktsiatest, kavatseb ülevõtja esmalt läbi viia ülejäänud OEG aktsiate ülevõtmise ja seejärel hiljem OEG ühendamise ülevõtjaga. Kui ülevõtjale ei kuulu pärast pakkumise lõpuleviimist 90% OEG aktsiatest, kavatseb ülevõtja esmalt läbi viia ühinemise ja seejärel, kui pärast ühinemist kuulub ülevõtjale vähemalt 90% OEG aktsiatest, kavatseb ülevõtja võtta üle ülejäänud OEG aktsiad.

Odyssey Europe on erakapitalil põhinev investeerimisettevõtte Novalpina Capital poolt nõustatavatele investeerimisfondidele kuuluv äriühing.

Seotud lood:

OEG kaks asutajat ja suuraktsionäri Armin Karu ja Jaan Korpusov on sõlminud ülevõtjaga siduvad lepingud, millega nad on võtnud endale tagasivõtmatu kohustuse võõrandada vabatahtliku ülevõtmispakkumise raames ja eeldusel, et pakkumises märgitud pakkumise kehtivuse tingimused täituvad, kõik neile kuuluvad OEG aktsiad, mis moodustavad kokku umbes 64 protsenti kõigist OEG emiteeritud aktsiatest.

Täiendavalt on ülevõtja turult omandanud umbes 4 protsenti OEG ülejäänud aktsiatest, mis tähendab, et ülevõtja osalus on pärast ülevõtmispakkumise lõpuleviimist OEG-s vähemalt umbes 68 protsenti kõigist OEG emiteeritud aktsiatest.

Madis Jääger, OEG juhatuse esimees ja tegevjuht, kommenteeris: “OEG on edukalt laiendanud oma tegevust väljapoole meie koduturgu Balti riikides. Edaspidi peame seoses järjest suureneva konkurentsiga internetipõhistes mängudes suurendama oma investeeringuid digitaalsesse platvormi. Oleme kindlad, et Novalpina Capital on tulevase omanikuna hea valik toetamaks neid investeeringuid.”

Stefan Kowski, Novalpina Capitali asutajapartner, ütles: “Meie läbirääkimised OEG-ga on olnud väga positiivsed. Toetame täielikult juhtkonna pikaajalist strateegiat ettevõtte äritegevuse laiendamisel Euroopas ja oleme võimelised pakkuma vajalikku kapitali nende ambitsioonikate plaanide elluviimiseks. Oleme valmis toetama ettevõtte jätkuvat pikaajalist arengut.”