Omanike keskliidu hinnangul ei lahenda üüriseaduse muudatused puuküürnike probleemi

 (9)
Priidu Pärna
Priidu PärnaFoto: Sven Arbet

Kuigi Eesti omanike keskliidu hinnangul on justiitsministeeriumi väljatöötatud võlaõigusseaduse üürisätete muudatused väga oodatud ja elavdavad üüriturgu, ei ole liidu liikmed rahul sellega, et puuküürnike probleemi eelnõu ei lahenda.

Omanike keskliidu esimehe Priidu Pärna tõdeb, et pärast aastaid ümarlaudu ja arutelusid jõutud eelnõuni, mis arvestab 20 aasta jooksul üüriturul toimunud muudatusi ja lisab üürisuhtesse lepinguvabadust ehk võimalust osapooltel asju asjaolusid arvestades kokku leppida.

Oluline on ka lepptrahvide esmakordne kokkuleppimise lubamine üürisuhtes, kui üürnik ei pea kinni kokkulepetest. Ka loob eelnõu avaramad võimalused üürilepingut lõpetada pikaajaliste võlgnevuste korral. Omanike keskliit leiab, et siin on justiitsministeerium leidnud üürnikke ja üürileandjate huve arvestavad tasakaalukad lahedused.

Küll aga on omanikud pettunud selles, et eelnõu ei tegele puuküürnike küsimuse lahendamisega, millest tulenevalt üüriseadusandluse muudatused üldse 2013. aastal päevakorda tõusid. Kui üürnik ei lahku lepingu lõppemise või ülesütlemise tõttu eluruumist, siis tuleb jätkuvalt valduse vabastamiseks alustada pikka kohtuteed.

Priidu Pärna sõnul ootavad omanikud ja üürileandjad, et eelnõu ka selle üüriturgu piirava probleemi lahendaks ja pakuks lihtsamaid võimalusi pahatahtlikust üürnikust vabanemiseks kohtutäituri abil. Võimalik oleks kohtumenetluses lihtsama erimenetluse loomine, menetlustähtaegade kehtestamine või kuulutada omavalitsuse üürikomisjoni otsus väljatõstmise asjus koheselt täidetavaks.

Omanikud on seda meelt, et eelnõu mõnes mõttes isegi muudab omaniku õigusi selles vallas ahtamateks – nimelt ei oleks korteri ostnud isikul õigust enam varasemat üürilepingut üles öelda, kui ta vajab ostetud korterit endale elamiseks.

Eesti Omanike Keskliit on 1994. aastal loodud 63 000 kinnisvaraomanikku koondav vabaühendus.