Omavalitsuste tulud kasvavad järgmisel aastal 54 miljonit eurot


Omavalitsuste tulud kasvavad järgmisel aastal 54 miljonit eurot
Foto: Vallo Kruuser

Kohalike omavalitsuste järgmise aasta kogutulude kasv on ligi 54 miljonit eurot, mis on võrreldes käesoleva aastaga 3,4 protsenti kõrgem.

Omavalitsuste eelarvekasvust olulise osa moodustavad tulumaksu suurem laekumine, õpetajate palgatõus ning kohalike teede remondiks mõeldud lisavahendid.

„Oleme omavalitsusliitude esindajatega pidanud põhjalikke läbirääkimisi ning mõistan, et soovid on suuremad kui riigi reaalsed võimalused. Hea on siiski tõdeda, et omavalitsuste tulumaksu laekumine on võrreldes 2008. aasta buumiajaga ligi 144 miljoni euro võrra suurenenud ning kogutulude kasv liigub 2016. aastal riigiga sarnases tempos,“ ütles riigihalduse minister Arto Aas.

„Riigieelarve läbirääkimiste tulemusena otsustas valitsus suurendada omavalitsuste haridustoetuse mahtu 5,4 miljoni euro võrra, et tagada õpetajate palgatõus. Struktuurivahenditest suunatakse perioodil 2015-2020 ligi 900 miljonit eurot selleks, et parandada näiteks sotsiaalteenuste kvaliteeti, lasteaiakohtade kättesaadavust või remontida põhikoole.“

Järgmise aasta eelarvesse on valitsus plaaninud lisatoetust ka kohalike teede remondiks ja arenduseks.

„Kokku investeerime kohalikesse teedesse 59 miljonit eurot. Sellest 29,7 miljonit on omavalitsuste enda otsustada, milline kohalik tee vajab renoveerimist.Ülejäänud 29,3 miljonit on välisabi vahendid, mis kasutatakse näiteks Tallinnas Russalka ja Haabersti ristmiku rekonstrueerimiseks või Tartus idapoolse ringtee kolmanda etapi väljaehituseks,“ lisas Aas.

Kohalike omavalitsuste 2016. aasta eeldatav tulude maht on ligi 1,62 miljardit eurot.