Originaalravimi hind võib aprillist tõusta

 (28)
Apteek
ETA FOTO

1. aprillist hakkavad kehtima haigekassa ravimite loetelus ja piirhindades tehtud kvartaalsed muudatused, mis võivad tõsta originaalravimite hindu.

Patsientidele, kes kasutavad geneerilisi ravimeid, jäävad hinnad samaks. Originaalravimeid kasutavatele patsientidele võivad hinnad tõusta. Seda juhul kui toimeainele kehtestatakse piirhind, teatas sotsiaalministeerium.

Esmakordselt hakkavad kehtima piirhinnad ramipriili (10 mg), ranitidiini, simvastatiini (80 mg), kaltsiumatsetaati ja tsüklosporiini — suukaudne lahus -sisaldavatele ravimitele.

Haigekassa ravimite loetelu täieneb kõrgvererõhutõve, südamehaiguste, haavandtõve, põletikuliste soolehaiguste, Parkinsoni tõve ja migreeni raviks kasutatavate ravimpreparaatidega.

Loetelust arvatakse välja ravimid, mida Eestis enam ei turustata.

Lisaks muutuvad mitmete, näiteks enalapriili ja hüdroklorotiasiidi kombinatsiooni, mesalasiini, omeprasooli, spironolaktooni ning morfiini sisaldavate ravimite piirhinnad.