Ossinovskil ei õnnestunud riigilt miljonit eurot välja nõuda

 (6)
Oleg Ossinovski.
Oleg Ossinosvki.Foto: Andres Putting

Kaks aastat tagasi pöördus Oleg Ossinovskile kuuluv Skinest Energia keskkonnaministeeriumi vastu kohtusse, et nõuda riigilt välja üks miljon eurot heitkoguste vähendamise ühikute müügilt saamata jäänud tulu. Märtsi lõpus jõustus lõplikult otsus, mis Ossinovski miljonist eurost ilma jättis.

Nimelt soovis Oleg Ossinovski energiafirma Skinest Energia müüa Soome vabariigile heitkoguste vähendamise ühikuid. Tehing nurjus, sest keskkonnaministeerium ei väljastanud Skinest Energia Rõuste tuulepargi projektile heakskiidukirja.

Skinest Energia läks kohtusse ja 2012. otsustsas halduskohus, et heakskiidukirja väljastamisest keeldumine on õigusvastane. Sellest sai Skinest Energia julgustust, et hakata kohtu kaudu keskkonnaministeeriumilt hüvitist nõudma.

Miljon eurot kahju

2014. aasta 10. jaanuaril esitas Skinest Energia Tallinna halduskohtule kaebuse, milles palus mõista keskkonnaministeeriumilt tema kasuks välja hüvitise tekitatud kahju eest summas 1 040 348 eurot, samuti nimetatud summalt arvestatud seadusejärgne viivis.

Keskkonnaministeerium vaidles kirjalikus vastuses kaebusele vastu ning palus selle jätta rahuldamata.

Tallinna halduskohus rahuldas Skinest Energia kaebuse vaid osaliselt ja mõistis ministeeriumilt kaebaja kasuks välja 60 899 eurot (ehk Skinest nõudest rahuldati umbes 6 protsenti) ning viivise 7286 eurot. Samuti mõistis halduskohus vastutajalt välja kaebaja menetluskulud, mis jäid natuke alla 500 euro.

Seotud lood:

Otsus jõustus lõplikult

Skinesti Energia esitas ringkonnakohtule selle otsuse peale apellatsioonikaebuse, milles palus tühistada halduskohtu otsus osas, milles jäeti rahuldamata nende kaebus saamata jäänud tulu (897 686 eurot) ja enammakstud laenuintresside nõudes (81 763 eurot) ning teha selles osas uus otsus, millega rahuldada nende kaebus tervikuna ja mõista ministeeriumilt täiendavalt välja 979 449 eurot.

Keskkonnaministeerium vaidles selles osas kirjalikus vastuses vastu ning palus jätta apellatsioon rahuldamata.

Ringkonnakohus leidiski möödunud aasta detsembris, et Skinest Energia apellatsioon ei ole põhjendatud ja jättis halduskohtu otsuse muutmata. Otsus jõustus lõplikult märtsi lõpus ja enam seda edasi kaevata ei ole seda võimalik. See tähendab, et Skinest Energia jäi oma soovitud miljoni euro suurusest hüvitisest ilma.