Päästeamet on sellel aastal sisse nõudnud üle 52 000 euro sunniraha

 (13)
IDA- JA LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
Lääne-Tallinna KeskhaiglaFoto: Annika Haas

2016. aasta kümne kuuga on päästeamet nõudnud välja 52 170 eurot sunniraha, mis on ametile suureks abiks, sest ilma selleta oleks järelvalve võrldemisi hambutu.

Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor Malle Mitt kontrollib muu hulgas ka haiglaid ja terviseasutusi."Koostöö inspektorite ja haiglate vahel on muutunud aja jooksul üha paremaks. Kui haiglates on ilmnenud tuleohutusalaseid puuduseid, on koostatud ettekirjutusi ning antud nende täitmiseks seadusest tulenevad tähtajad. Antud tähtaja jooksul ettekirjutused reeglina ka täidetakse," ütles ta.

"Eelmisel nädalal toimus Lääne-Tallinna Keskhaiglas tuleohutusalaste ettekirjutuste täitmise osas järelkontroll ning täna selgus, et kõiki puudusi pole ettenähtud aja jooksul likvideeritud. See tähendab, et nüüd tuleb määrata sunniraha, mille tasumine pole Lääne-Tallinna Keskhaigla jaoks esimene kord," ütles Mitt.

Kuidas määratakse sunniraha?

Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna ekspert Tagne Tähe ütles, et sunniraha rakendab Päästeamet siis, kui ameti ettekirjutus jäetakse tähtajaks täitmata.

"Protsess lühidalt on järgmine: nõuete rikkumise avastamisel teeb inspektor ettekirjutuse, millele määratakse täitmise tähtaeg. Ettekirjutusele lisatakse sunniraha hoiatus, mis näeb välja selline „kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 300 eurot,“ ütles ta.

Seotud lood:

"Kui tähtaeg on saabunud teeb inspektor järelkontrolli ettekirjutuse täitmise üle. Kui isik vabatahtlikult sunniraha ei tasu, siis edastame nõude kohtutäiturile, kes siis oma menetluse raames sunniraha sisse nõuab. Ühtlasi antakse kohe peale järelkontrolli tegemist ettekirjutuse täitmiseks uus tähtaeg ja uus sunniraha hoiatus."

"2016. aasta 10 kuuga oleme rakendanud sunniraha 52 170 eurot. 2015 aastal oli summa kokku 68 573 eurot. Sunniraha ei saa rakendada riigiasutuste suhtes, sest siis tekib olukord, kus riik ise nõuab ja maksab," sõnas Tähe.

Kas sunnirahal on mõtet, kui tegemist ei ole trahviga?

Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla puhaskasum oli 2015. aasta majandusaasta aruande kohaselt 3 490 148 eurot, mistõttu ei pruugi 3200-eurose sunniraha maksmine olla haiglale väga kulukas.

Tähe sõnul ei vabasta sunniraha tasumine isikut nõuete täitmisest. "Sunniraha saame rakendada sama ettekirjutuse eest ka korduvalt! Maksimaalne sunniraha summa on 3200 eurot ning summa määramisel lähtub inspektor rikkumise likvideerimiseks tehtavast kulust. Sunniraha peaks olema sellest natuke suurem, et motiveerida isikut kõrvaldama rikkumine, sest see on odavam."

"Sunniraha töötab küll – see on haldusorgani väga suur abiline. Kui seda pole, siis oleks meie tegevus suhteliselt hambutu. Ohutusjärelevalve kõik ettekirjutused lähevad välja koos sunniraha hoiatusega. Isegi, kui isikud esmakordselt maksavad sunniraha meile ära ning asja korda ei tee, siis korduva rakendamise puhul hakatakse mõtlema, et lihtsam ja vähem kulukas on rikkumine korda teha, sest rakendame sunniraha nii kaua, kui probleem lahendatud saab. Sunniraha ei ole karistus, see on vahend ettekirjutuse täitmise „sundimiseks“," ütles Tähe.

Target Ärileht