Padar: 23 miljardi eurone Euroopa maheturg näitab tugevat ekspordipotentsiaali

 (4)
Padar: 23 miljardi eurone Euroopa maheturg näitab tugevat ekspordipotentsiaali
Foto: Raivo Tasso

Euroopa maheturu maht on hinnanguliselt 23 miljardit eurot, mis näitab, et lisaks kodumaistele arenguvõimalustele on meie mahetoodangul olemas ka tugev ekspordipotentsiaal, märkis põllumajandusminister Ivari Padar.

Põllumajandusminister allkirjastas Eesti mahepõllumajanduse arengukava aastateks 2014-2020. Senisest enam panustatakse mahepõllumajandusliku töötlemise ja turustamise ning ühistegevuse arendamisse.

„Eestis on mahepõllumajandusmaa viimase kümnendiga neljakordistunud, kuid kodumaist mahetoodangut võiks näha poelettidel ja söögikohtades sagedamini. Praegu müüakse veel liiga palju mahetoodangut tavatoodanguna,“ ütles Padar.

„Euroopa maheturu maht on hinnanguliselt 23 miljardit eurot. See näitab, et lisaks kodumaistele arenguvõimalustele on Eesti mahetoodangul olemas ka tugev ekspordipotentsiaal,“ lisas ta.

Arengukava seab eesmärgiks mahepõllumajanduse konkurentsivõime parandamise ja kohaliku mahetoidu tarbimise suurendamise. Selleks nähakse ette meetmeid eelkõige mahetöötlemisvõimaluste ja –mahtude suurendamiseks, tootjatevahelise koostöö tugevdamiseks, aga ka töödeldud mahetoodangu ekspordi suurendamiseks.