Paet: Nord Streami laiendamine on vastuolus ELi energiapoliitikaga

 (8)
Paet: Nord Streami laiendamine on vastuolus ELi energiapoliitikaga
Foto: John MacDougall, AFP

Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet juhtis Euroopa Komisjonile esitatud pöördumises tähelepanu, et Nord Streami laiendamine on vastuolus ELi energiapoliitikaga ja ELi kavaga luua energialiit.

Euroopa Komisjoni liige Arias Cañete vastas Paetile, et Euroopa Komisjon võttis teadmiseks 5. septembril allkirjastatud lepingu, mis käsitleb kahe Nord Streami gaasijuhtme haru ehitamist.

Cañete tuletas meelde, et iga ELi territooriumil asuv gaasijuhe peab olema ehitatud ja seda tuleb käitada täielikus kooskõlas ELi õigusaktidega, sealhulgas energia siseturu kolmanda paketi ning riigihanke- ja konkurentsieeskirjadega. "Euroopa Komisjon tagab koostöös liikmesriikide reguleerivate asutustega nende eeskirjade täitmise," lisas ta.

Paeti sõnul lõigatakse Nord Streami laiendamisega ära Ukrainast Kesk-Euroopasse toimuv Vene gaasi tarnimine. "Samuti on siin täielik vastuolu Euroopa Liidu uue energialiidu poliitikaga, mille eesmärk on tarneallikate mitmekesistamine," lisas ta.

Cañete kinnitusel on energiajulgeolek jätkuvalt üks ELi peamisi prioriteete.

"Energialiidu raamstrateegia kohaselt on energiavarustuse mitmekesistamine uute gaasiallikate, tarnijate ja liikumisteedega määrava tähtsusega, et tagada turvaline energiavarustus ELi kodanikele ja ettevõtetele," ütles ta ning lisas, et selle eesmärgi saavutamiseks püüab Euroopa kmisjon luua omavahel rohkem ühendatud ja konkurentsivõimelisemat gaasiturgu Euroopas, näiteks selliste algatuste abil nagu lõunapoolne gaasikoridor, veeldatud maagaasi käsitlev põhjalik strateegia ning Kesk-, Ida- ja Lõuna-Euroopa gaasivõrkude ühendamise kõrgetasemeline töörühm.