Pagasi teekond lennujaamas – logistika kõrgem pilotaaž

 (2)
Pagasi teekond lennujaamas – logistika kõrgem pilotaaž
ARNE ADER

Aastas lendab koos reisijatega ühest maailma otsast teise ka kolm miljardit kotti ja kohvrit. Kuidas need kõik aga õigel ajal õigesse kohta pärale jõuavad ja oma õiged omanikud leiavad, on paras logistikapähkel.

Registreerimine

Reisile minnes läbib pagas kõigepealt check-in’i ehk registreerimise. Turistiklassis võib iga reisija kohta kaasa võtta 20 kg äraantavat pagasit. Äriklassi ja paindliku turistiklassi Economy Flex piletitega reisijad võivad võtta kaasa 30 kg äraantavat pagasit. Koos reisides saab ühe koti kilogrammid jagada kahe peale.

Check-in’i töötaja paneb koti sanga külge kleebise, millel on kirjas reisi number, aeg ja sihtjaam. Ärarebitav osa kleebisest pannakse reisija pileti külge.


Turvakontroll

Registreerimiselt jõuab pagas mööda linti turvakontrolli, kus julgestustöötaja vaatab röntgeni abil, et seal pole midagi keelatut (relvi, gaasiballoone vms).

Kui ilmneb, et on vaja kott avada, siis tehakse seda üldjuhul/võimalusel omaniku juuresolekul. Omanik tehakse kindlaks sanga küljes oleva kleebise järgi ja kutsutakse ootesaalist välja. Koti läbivaatamiseks on eraldi ruum.

Pagasi töötlemine

Turvakontrollist liigub kohver pagasitöötlemisalale, mis asub lennujaama kinnises tsoonis.

Lindilt tuleva pagasi rühmitavad pagasitöötlejad lendude kaupa pagasikärudele. Tallinna lennujaamas lahkuvad kärud lennuki juurde 20 minutit enne väljalendu, suurtes jaamades veelgi varem. See on ka üks põhjus, miks check-in suletakse 35–45 minutit enne lendu, sest muidu ei jõutaks pagasit lennuki juurde vedada ega peale laadida. Pagasitöötlemisruum on videovalve all.

Seotud lood:

Pagas laaditakse lennukisse

Umbes 20 minutit enne väljalendu sõidab pagasikärurong lennuki juurde. Suuremate lennukite puhul kasutatakse pagasi laadimiseks konveierilinte, väiksematel tõstavad pagasitöötajad kotid üle luugi pagasiruumi.

Pagas lendab reisija sihtkohta

Lennukile laaditud pagas lendab koos omanikuga sihtkohta. Sihtkohas laadivad pagasitöötajad kohvrid ja kotid lennukist kärudesse ja sõidutavad pagasikäitlemisalale. Kärudest tõstetakse kohvrid jooksvale lindile, mis kannab need saabuvate reiside saali ringlema.


Kuidas pakkida kohvrit

Kohvrisse ei tohi panna purunevaid esemeid (klaas, portselan jms), väärtuslikke dokumente või esemeid (videokaameraid, fotoaparaate vms). Kohvris purunenud esemete eest vedaja, s.t lennufirma ei vastuta.

Kohver või kott tuleb võimalusel lukustada.

Kohver peab olema korrektselt pakitud. Selle välisküljele ei tohi kinnitada lisandeid (vihmavarju jne).

Võtmekimbud, rahakotid, dokumendid.

Pagasiperroonilt leitakse aeg-ajalt reisikottide lahtistest taskutest välja pudenenud võtmekimpe, rahakotte ja dokumente. Kõik väärtuslik tuleks mahutada salongi kaasa võetava käsipagasi hulka ja enne kohvri äraandmist kontrollida, et selle küljetaskud ja lukud oleksid korralikult kinni või lukustatud.

Kile- ja paberkotte pagasisse ei võeta.

Kadunud või kahjustatud pagas

Võib juhtuda, et pagas hilineb või läheb kaduma. Aastas veetakse maailmas ligi kolm miljardit kotti ja kohvrit, kadunuks jääb neist umbes 0,1%. Enamjaolt puutub pagasiteenindus kokku pagasi hilinemisega.

Reisijal, kes sihtkohta saabudes avastab pagasi kadumise või kahjustuse, tuleb kohe pöörduda kohaliku lennujaama pagasiteenindusse ning esitada nii lennupilet kui ka pagasilipikud. Kui reisija kohe oma asjade kadumist ei märka, siis on tal õigus sellele reageerida seitsme päeva jooksul pärast reisi lõppu ka Eestis.

Kui reisija on teatanud pagasi kadumisest, hakatakse seda otsima. Iga pagasi kadumise juhtum registreeritakse ülemaailmses pagasiotsingusüsteemis WorldTracer (http://www.worldtracer.aero/aboutWT.html), mida kasutavad Estonian Air ja teised lennukompaniid ning pea kõik suuremad lennujaamad.

Pagasiotsingusüsteemis registreeritud fail sisaldab infot lennureisija, kadumaläinud pagasi ja marsruudi kohta.

Pagasiteeninduse töötaja registreerib iga juhtumi pagasiotsingusüsteemis ja jälgib kadumaläinud pagasi kohta süsteemist saabuvat infot. Lähikuudel avaneb Estonian Airi klientidel võimalus ise oma pagasiotsingut internetist jälgida. See teeb info saamise tunduvalt lihtsamaks ja kiiremaks.

Kui pagas on leitud, edastatakse reisijat viimasena vedanud lennufirmale palve toimetada kohver lennujaama, mis asub selle omanikule kõige lähemal.

Kohvri kaotanud inimesele antakse lennujaamas ka hügieenitarvete komplekt (üldjuhul välismaalasele, sest kohalik saab need kodust).

Juhul kui inimene lendab mitme eri lennufirmaga ja tema pagas jääb kadunuks, on tal õigus kahju välja nõuda viimaselt vedajalt. Kompensatsiooni makstakse Montreali konventsiooni järgi kuni 1000 SDR-i (ligi 17 500 kr) vastavalt pagasi väärtusele. Kui kohvris on olnud midagi väärtuslikku, siis selle korvab reisikindlustus.


Segaduse põhjused

Peapõhjused, miks lennureisija pagas hilineb sihtpunkti või jääb (pikemaks ajaks) kadunuks, on:

•• liiga lühike aeg jätkulennule jõudmiseks,

•• lennule registreerimine viimasel minutil.

Pagasi lennukist mahajäämise vältimiseks tasub reisijail tulla lennujaama piisavalt vara, et jõuaks kõik lennueelsed toimingud õigel ajal ära teha. Tallinna lennujaama on soovitatav tulla kaks tundi enne väljalendu, et rahulikult sooritada registreerimine ning läbida turva- ja passikontroll. Lennueelsete protseduuride sujumiseks võiks end Estonian Airi lennule registreerida päev varem.

Tallinna lennujaamas on võimalik end Estonian Airi lennule registreerida lennupäevale eelneval päeval kella 12–21. Kui reisija on end eelmisel päeval lennule registreerinud ja pagasi ära andnud, jääb tal enne lendu läbida vaid turva- ja passikontroll.

Suurtes lennujaamades võib pagas lennult maha jääda, kui reisija on sinna registreerunud viimasel hetkel. Kui reisija valib transiitlendudel minimaalse ümberistumisajaga lennud, on pagasi mahajäämise risk suurem. Reisija jõuab küll terminale või väravaid vahetada, kuid pagas ei pruugi ühelt lennukilt teisele jõuda.

Kui reisija kohver jääb lennust maha, on katki või on sealt osa asju puudu, tuleb üles otsida pagasiteeninduse osakonna konkreetset lendu teenindav ametiisik, kes koostab pagasiraporti. Üks eksemplar raportist, kus on ka hilisemateks arupärimisteks vajalik kontaktnumber, jääb reisijale. Ametiisik lepib reisijaga kokku pagasi kättetoimetamise, parandamise, asendamise või kahju hüvitamise või annab talle nende küsimuste selgitamiseks selle lennufirma kontaktnumbri, kes reisijat viimasena sõidutas. Reisijale antakse vajadusel kott tualett-tarvetega.

Hüvitatakse kuni 17 500 kr

Rahvusvahelise õhuveonõuete ühtlustamise konventsiooni ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 889/2002 järgi on vedajate vastutus registreeritud pagasi hävimise, kaotsimineku, kahjustumise või hilinemise eest piiratud 1000 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikuga (SDR), mis on ligi 17 500 kr.

Pagasi hävimise, kahjustumise või kaotsimineku korral tuleb reisijal esitada vedajale kaebus viivitamatult pärast kahju avastamist, kuid mitte hiljem kui seitsme päeva jooksul alates pagasi kättesaamisest.

Pagasi hilinemisest tingitud lisakulude kohta tuleb reisijal esitada nõue hiljemalt 21 päeva jooksul alates pagasi kättesaamise päevast.

Käsipagas

Lisaks võib iga reisija lennukisse kaasa võtta ühe käsipagasiühiku, millele esitatakse järgmised piirangud:

•• mõõtmed ei tohi ületada 56 x 45 x 25 cm (pikkus-laius-kõrgus)

•• kaal ei tohi ületada 8 kg

•• käsipagas ei tohi sisaldada teravaid esemeid, nagu noad, käärid jms

SAAB 340 tüüpi lennukites

•• ei tohi käsipagasi mõõtmed ületada 45 x 35 x 20 cm

•• lubatud kaal kuni 8 kg

•• lubatud ei ole vedada surfi- ja teivashüppevarustust ning purjelaudu

Pagas võiks olla kergesti äratuntav

Pagasita jäänud reisijal tuleb pagasi kiireks leidmiseks kirjutada raport, milles ta kirjeldab võimalikult täpselt pagasi tundemärke (värv, suurus, materjal, firmamärk jm eritunnused).

Pagasi hõlpsamaks äratundmiseks võiks kohvri/koti varustada iseloomuliku paelaga vms.

Kohvrile tasub kirjutada omaniku nimi, e-posti aadress, kontakttelefoninumbrid (koos suunakoodidega!) ja -aadressid, kuhu hilinenud pagas tuleks saata.

Lisaks oleks mõistlik kinnitada kohvri külge täiendavad nimesildid (saadaval terminalides väljuvate lendude ala infostendil). See kiirendab pagasi leidmist oluliselt.

Kui pagas on leitud, siis võtab lennufirma esindaja reisijaga ühendust ja lepib kokku pagasi kättetoimetamise.

Võib juhtuda, et lennujaamas või -reisil on reisija ja lennu andmetega kleebised/lipikud pagasilt kadunud. Ilma kleebisteta pagasi identifitseerimiseks on ülimalt oluline pagasi välimuse ja tundemärkide võimalikult täpne kirjeldus – näiteks kas see on ratastega, teleskoopsangaga, mis firma oma, värvitunnused, nimesilt jm visuaalsed tunnused.

Vedelikud, geelid ja pastad

Vastavalt Euroopa Liidus kehtivale korrale tuleb käsipagasis olevad vedelikud, geelid ja pastad mahutada ühte kuni üheliitrise mahuga korduvsuletavasse läbipaistvasse plastikaatkotti. Vedelikud, geelid ja pastad ei tohi olla suuremates anumates kui 100 ml.

Asjad tuleb pakkida läbipaistvasse korduvsuletavasse (nn mini-grip) kilekotti võimalikult korrastatult, et lihtsustada ja kiirendada selle sisu kontrollimist läbivaatuspunktis.

Kui pagas on viga saanud

Reisija, kelle pagas on sihtkohta saabunud vigastatuna, peab pöörduma teda vedanud lennufirmat teenindava pagasiteenindusosakonna poole. Lennupileti(te) ja pagasi registreerimiskviitungi(te) alusel vormistatakse raport vigastuste kohta. Kohvri/koti remondi- ja parandustööde kulud kannab lendu opereerinud firma.

Tööde või kahju kandmise korraldus oleneb lennufirmast, -jaamast ja vastavatest protseduuridest. Reisija võib kohvri/koti paranduse korraldada ise ja nõuda kulutuste hüvitamist tagantjärele või lasta pagasi parandada lennufirmal.

Kentsakaid pagasikimbatusi läbi aja

Estonian Air

•• Aeg-ajalt juhtub, et reisijad naasevad soojalt maalt mitme jätkulennuga, andes pagasiga ära kõik eluliselt tähtsad esemed, ning saabuvad talvisesse kodulinna lühikestes pükstes, pass näpus. Võtmed, raha, südamerohud, telefon ja muu kotis olev on aga kadunud või mujale lennanud...

•• Samuti on juhtunud, et saabuva pagasi lindilt võetakse võõras sama välimusega kohver. Hiljem avastatakse sellest võõras pesu või pidžaama. Segaduse lahendamiseks kulub palju aega.

•• Enam kui kümmekond aastat tagasi tuli reisija check-in’i koos kirjutuslauaga. Kuna ta sellest lahkuda ei tahtnud, siis jäigi koos lauaga lennukist nukralt maha.

•• Aastaid tagasi vedasime Egiptusse pagasina jõulukuuski.

•• Hiljuti tahtis keegi reisilennukiga automootorit kaasa võtta, sest see oli Venemaal katki läinud ja auto sinna toppama jäänud.

•• Külmutatud liha, kala ja krevetid on meremeeste hilinenud pagasis tavalised artiklid. Pagasiteeninduses kipuvad need toidukotid sulama ja levitavad kohutavat haisu.

•• Suurtes välisjaamades on ette tulnud ratastoole ja lapsekärusid, mis jäävad pagasilindile ringlema ja mille vastu keegi enam kunagi huvi ei tunne. Lendamine on õpetanud kõndima! :)

Lemmikloomad

Vahel tuleb reisijatega piike murda, miks nad ei saa oma kassi või koera näiteks Dublinisse lennutada või miks ei saa koerteklubi lennata koertenäitusele enam kui 30 koeraga pardal.

Kogu info Estonian Airi tingimuste kohta: http://www.estonian-air.ee/10577.

Kommentaar

Jaanus Kahn

MTA Põhja MTK tollikontrolli osakond

Reisija vastutab kogu oma pagasi eest, mis on tal piiriületuse ajal kaasas.

Toll kontrollib pagasit nii väljuval kui ka siseneval suunal. Väljuval suunal kontrollib toll pagasit põhiliselt röntgeniaparaadiga. Vajadusel vaadatakse pagas läbi reisija juuresolekul.

Siseneval suunal kontrollitakse reisijaid ja nende pagasit pisteliselt riskianalüüsist lähtuvalt. Kõigi reisijate pagasi, mis lennult maha jääb, vaatab toll röntgeni abil läbi.

Nii siseneval kui ka väljuval suunal on reisija ja pagasi läbivaatusel tolliametnikele abiks narkokoerad.

Kui pagasi kontrollimise käigus selgub, et see on vaja põhjalikumalt läbi vaadata, siis tehakse seda üldjuhul reisija juuresolekul. Reisija peab oma pagasi tollile ette näitama ja selle kontrolliks avama ning läbivaatuse järel ise uuesti kokku pakkima.

Toll loodab, et reisijad suhtuvad tollikontrolliga seotud toimingutesse mõistvalt, sest tolliametnikud teevad oma tööd riigi kodanike heaolu ja turvalisust silmas pidades.

Üks maksu- ja tolliameti ülesandeid on kaitsta majandust ja ühiskonda ning tõkestada salakauba, keelatud ainete/esemete sisse- ja/või väljavedu. Samuti on ametil kohustus kindlustada sissetoodud kaupade importimisel kogutavate maksude tasumine ja valvata tollieeskirjade täitmise järele.

Põhjalikumat infot reisija ja temaga kaasas oleva pagasi tolliläbivaatuse kohta saab maksu- ja tolliameti kodulehelt www.emta.ee.