Pakendikogujad on omavahel tülis

 (1)
Pakendikogujad on omavahel tülis
Kui pakendid jäätmejaama jõuavad, on juba hilja selgeks teha, kust need täpselt pärinevad.Rauno Volmar

Maksuamet ja keskkonnainspektsioon uurivad, ega pakendite kogu­mine vaid paberil käi.

Eestis tegutseb kolm pakendijäätmete konteinerkogumisega tegelevat organisatsiooni: MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon, Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO) ja MTÜ Eesti Pakendiringlus. Tüli puudutab neist kaht viimast. Eesti Pakendiringlus pöördus keskkonnaministeeriumi ja maksuameti poole: TVO tekitavat õigusvastast konkurentsieelist ning rikkuvat seadusi, mille tagajärjel võib riigile aktsiisina laekumata jääda sadu tuhandeid eurosid.

Milles asi? Kui keerulise pöördumise telgitagust uurida, puudutab asi TVO ja jäätmekäitleja Ragn-Sellsi koostööd. Nimelt lasub seaduse järgi pakendiettevõtjatel kohustus kas ise kõigi enda poolt turule lastud pakenditega tegeleda või siis anda taaskasutamise kohustus üle taaskasutusorganisatsioonile. Vastasel juhul tuleb maksta krõbedat aktsiisi.

Võimatu kokku koguda?

Eesti Pakendiringlus on aga veendunud, et see, kuidas kaks ettevõtet koostööd teevad, ei tohiks nii käia. Ühe pakendiettevõtja, kosmeetika importija Beiersdorf OÜ näitel kirjeldatakse skeemi sedasi: taaskasutusorganisatsioon sõlmib Beier­sdorfiga lepingu, mis vabastab ettevõtte pakendiaktsiisi maksmise kohustusest. Samal ajal sõlmib Beiersdorf lepingu ka Ragn-Sellsiga, mis lubab osa pakendimaterjale kokku kogu­da, ning seda odavama hinna järgi, kui taaskasutusorganisatsioonide tariifid ette näevad. Tegelikult on aga Ragn-Sellsil võimatu ettevõtte veopakendeid kokku korjata. Miks?

Esiteks puudub ettevõttel Eestis kauba käitlemine, kaubad tuuakse välismaalt otse kaubanduskettidesse, pakendi turule laskjal puudub võimalus pakendeid ise kokku koguda. Teiseks on võimatu kaubanduskeskuses eristada Beiersdorfi pakendeid teiste klientide omadest. Kolmandaks ei teeninda Ragn-Sells kõiki kaubanduskette, näiteks Selverit, Rimi ega ETK-d. Seega on TVO konkurent veendunud, et aruandluses kajastatakse taaskasutatuna selliseid jäätmeid, mida tegelikult ei olnud võimalik kokku koguda.

Selliseid kliente olevat aga mitu ja konkurent on kättesaadavate andmete põhjal kokku löönud: kui eeldada, et koostööskeem Ragn-Sellsiga puudutab kümmet protsenti pakenditest, võib deklareerimata ja riigile tasumata jääda ligi 700 000 eurot. Seega palutakse maksuametil vajaduse korral võtta kasutusele meetmed õigusrikkumiste lõpetamiseks. Eesti Pakendiringluse juht Aivo Kangus märkis, et kuna Ragn-Sells on oma hinnakujunduses eraettevõtjana vaba, siis tariifidest madalama hinna kaudu meelitatakse kliente ettevõtte kontrolli all olevasse TVO-sse.

TVO juhatuse liige Kristiina Dreimann lükkas süüdistused aga kindlalt tagasi. See, et ettevõtjad teevad koostööd nii TVO kui ka Ragn-Sellsiga, ei ole tema sõnul skeem, vaid tavapärane teenuste ostmine eri partneritelt. Tema sõnul on väide, nagu pakendijäätmete isekogumine pakendiettevõtja poolt saaks toimuda ainult tema enda juures tekkivate pakendijäätmete puhul, meelevaldne. „Kirju ja süüdistusi on edastatud meie kohta korduvalt,” märkis Dreimann, kelle sõnul on ettevõtet kontrollitud ja rikkumisi ei ole tuvastatud. „Ilmselt on tegemist meeleheitliku püüdega oma turuosa säilitada vahendeid valimata.”

Ragn-Sellsi teenusejuht Kalle Grents märkis, et ettevõte kindlasti ei väljasta põhjendamatult taaskasutustõendeid, vaid üksnes osutatud teenuste alusel. Väide, et näiteks Beiersdorfi pakendijäätmeid ei suudeta eraldi kokku koguda, on Grentsi sõnul vale. „Kogumiskohad on kontrollitud ning üleantavad materjalid suunatakse taaskasutusse,” kinnitas ta. Konkurendi pakutud arv, milles kajastub võimalik laekumata jääv aktsiis, on tema sõnul aga kogu temaatikat väga meelevaldselt tõlgendav oletus. „Reaalses elus ei ole sellisele numbrile alust,” märkis ta. „See katse tundub juba täiesti meeleheitesse kalduvat ja sisaldab päris palju ulmet.”

Ametid kontrollivad

•• Pakendiseaduse täitmist kontrollivad maksuamet ja keskkonnainspektsioon. Inspektsiooni pressiesindaja Leili Tuul kinnitas: inspektsioon on sellise pöördumise koos skeemi kirjeldusega tõepoolest saanud, aga enne asjaolude kontrollimist ei osata seda täpsemalt kommenteerida. „Kindlasti kontrollime meile esitatud info paikapidavust,” sõnas ta.

•• Maksu- ja tolliameti kontrolliosakonna juhataja Kaido Lemendik ütles, et tuleb välja selgitada, kas kirjas nimetatud skeemil ja esitatud väidetel on tõepõhi all, ja selleks tuleb läbi viia kontroll.