Palgakasv püsib väga kiire, sobivate töötajate leidmine on endiselt keeruline

 (12)
Rahatähed, vaesus, rikkus
RahaFoto: Tiit Blaat

Töötajad tunnevad ennast tööturul järjest kindlamalt. Täitmata ametikohtade arv on tõusuteel. Töötaja algatusel töölt lahkunute hulk suureneb. Seetõttu püsib surve ka palkade kasvuks, kirjutas Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik.

Maksu- ja Tolliameti andmetel püsis palgakasv esimeses kvartalis väga kiire. Selle põhjuseks on ilmselt nii ettevõtete paranenud majandustulemused kui tööjõupõud.

"Esimese kvartali arengud vastasid Swedbanki prognoosile. Sellel aastal peaks hõivatute arv veidi tõusma. Kuigi nõudlus tööjõu järele kasvab, on selle pakkumine piiratud," kirjutas ta kommentaaris. "Seetõttu ootame vabade ametikohtade arvu kasvu ja tööturult eemal olevate inimeste arvu kahanemise jätkumist. Tööpuuduse määr peaks veidi tõusma tänu töövõimereformile. See aga värbajate elu lihtsamaks ei tee ja sobivate töötajate leidmine on endiselt keeruline."

Tööealiste arvu kasvu soodustas sisseränne. Sisserändajatest ligi pooled olid Eesti kodakondsusega isikud, teistest enam tuli Eestisse Venemaa, Ukraina, Soome ja Läti kodanikke.