Palju kirutud GAGi uus koolihoone sai ehitusloa

 (57)
GAG-i uus hoone Vana-Kalamaja 9
GAG-i uus hoone Vana-Kalamaja 9Foto: Tiit Blaat

Eesti viimaste aastate üks edukamaid koole, Gustav Adolfi Gümnaasium, laieneb peagi Kalamajja, kus aadressile Vana-Kalamaja 9 tuleb nende uus hoone. Laienemise ümber on palju kirgi. Üks rünnaku objekt on seni olnud ehitusloa puudumine. Reedel ehitusluba saadi. Loa esitamise ja linna poolt allkirja saamise vahele jäid vaid loetud tunnid.

GAGi uut hoonet on saatnud mitmed küsimused. On lapsevanemaid, kes on uue hoone ja kooli laienemise vastu. Nad väidavad, et see rikub kooli sisekliimat ning muudab selle kombinaadiks. Samal ajal algasid Vana-Kalamaja 9 hoones tööd, mis ühel hetkel meenutasid paljudele ehitustegevust. Ehitusregistist võis aga leida vaid lammutusloa. Lapsevanemad püüdsid tegevust peatada, kuid kohus ei võtnud asja arutamisele. Reedel, 3. märtsil, sai hoone lõpuks ka ehitusloa.

Loa menetlus ei kestnud just kaua. Mahukas dokumentatsioon sai ehitaja esindaja allkirja hommikul kell 9.14. See koosneb 35 dokumendist, mille seas on erinevad vaated, lõiked, plaanid ja skeemid. Kokku on materjali ligi 80 megabaidi jagu. Samal päeval kell 13.03 sai see Tallinna linnalt allkirja ning ehitusluba sai kinnitatud. Kokku võttis menetlus aega 3 tundi ja 49 minutit. Selline kiirus oleks iga projekteerija unistus.

"Kindlasti on võimalik väita, et dokumendid on juba kuid Linnaplaneerimise ametis ja 03.03 esitas projekteerija lihtsalt korrigeeritud versiooni, mille ametnikud siis ühisel koosolekul läbi vaatasid, vormistasid kooskõlastused ja formuleerisid märkused. Huvitav, kas mõni teine projekteerija ka sedavõrd kiire tempoga oma ehitustegevuse on suutnud legaliseerida?" küsib GAGi vilistlane ja üks uue hoone vastaseid Märt Kõlli.

Seotud lood:

Paraku ehitada veel siiski ei tohi. Ehitusloa juurde käivas tekstis on kirjas:

"Ehitise omanik on kohustatud esitama Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ehitusosakonna ehituskontrolli ja kasutuslubade spetsialistile vähemalt kolm tööpäeva enne ehitise ehitamise alustamist vormikohase teatise ehitamise alustamise kohta.

1. Enne ehitamise alustamist peab olema ehitamise aluseks olevale ehitusprojektile tehtud ehitusprojekti ekspertiis (EhS § 14 lõige 3 p.1 ja § 42 lõige 3 p 6.). "

Ekspert: olukord on kahetsusväärne

Advokaadibüroo Varul juhtivpartner Martin Tamme kirjutas eilses Eesti Päevalehe arvamusloos muuhulgas, et lapsevanemate esindajana pöördusid nad riiklikult tunnustatud ehituseksperdi, volitatud ehitusinseneri Ülo Lainsalu poole, et saada temalt eksperthinnang. See küsiti olukorras, kus ehitusluba ei olnud veel antud.

Lühidalt kokkuvõttes oli tema ehitustehniline hinnang järgmine: "GAG algklasside õppehooneks rekonstrueeritava Vana-Kalamaja 9 koolimaja ehituselt tehtud fotodelt nähtuv reaalne olukord on väga kahetsusväärne. Ma ei tea, et Tallinna linnas laseks linna enda ehitusjärelevalve ühtegi objekti selliselt ehitada, et pole projekti, ehitusluba, projekti ekspertiisi ning töö käib nagu tavapärasel ehitusel. Eriti olukorras, kus tegemist on lastele mõeldud koolihoonega. Kõigile kvaliteedinõuetele vastava koolihoone valmimine 1. septembriks 2017, täites kõiki ehitusseadustikust tulenevaid nõudeid, on äärmiselt küsitav."

Ehituseksperdile esitati ka mitmeid küsimusi. Üks neist järgmine:

Kas teie hinnangul on võimalik kooli laiendus, mille jaoks raudbetoonkarkassi valatakse, valmis ehitada ning kasutusluba saada enne 1.09.2017?

Vastus: Olukorras, kus ehitusprojekti ei ole, on raske hinnata, mida üldse ehitatakse. Kui nüüd projekt peaks näiteks täna valmis sama, siis tuleb sellele teha ekspertiis, võtta arvesse esitatud märkused ja saada seejärel ehitusluba. Tavapäraselt võtab see protsess Tallinna linnas aega mitmeid kuid. Kui isegi linn teeks nüüd oma enda projekti puhul erandi ja teeks vajalikud toimingud ära nt ühe kuu jooksul, jääb ehitamiseks ikkagi vaid max 5 kuud. Sellise ajaga suuremahulisi rekonstrueerimistöid koos lisanduva juurdeehitusega tavapärasel viisil ikkagi rajada ei ole võimalik. Arvestama peab aga seda, et ehitamiseks vajalik töödokumentatsioon (tööprojektid) on alles reaalselt koostamisel. Seega kvaliteedi nõuetele vastava koolihoone valmimine 1. septembriks 2017, täites kõiki ehitusseadustikust tulenevaid nõudeid, on äärmiselt küsitav.

Loe veel

Loe advokaadi arvamuslugu täismahus siit.