Palo põhjendab üürimajade vajalikkust: tänapäeva inimesed ei soovi elada vanadel amortiseerunud pindadel, neid ei üürita ega osteta

 (83)
Sotsiaalmaja
SotsiaalmajaFoto: Andres Putting

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ütles riigikogu infotunnis küsimustele vastates, et majanduse arendamiseks on vaja tööjõu mobiilsust suurendada, et inimesel oleks võimalik töökoha järgi kolida, kuid täna seda võimalust ei ole, sest elamufond on vananenud.

Palo sõnul on Eestis on väga selgelt tegu turutõrke piirkondadega, mis jäävad väljapoole Tallinna ja Tartut eelkõige – need on piirkonnad, kus uute korterelamute ehitamine rendiks on kallim kui nende hilisem turuväärtus –, siis paraku me ei näe, et selliseid korterelamuid rendiks tekiks.
Üldjuhul me näeme, et viimase 20 aasta jooksul on 96% uutest korterelamutest ehitatud väljapoole Harjumaad, Tartut ja Pärnut.

„Elamufond vananeb kiiresti, aga kui me soovime, et majandus areneks kogu Eestis, siis on väga oluline, et me tõstaksime Eestis tööjõu mobiilsust. See tähendab seda, et inimesel on võimalik soovi korral ka töökoha järgi kolida. Täna seda võimalust sageli ei ole, töökoht on olemas, ettevõtjad sooviksid laieneda, töökohti juurde teha, aga inimesi pole,“ rääkis Palo.

Tartusse ja Talinnasse sotsiaalikorterid
Reformierakondlane Maris Lauri juhtis oma täpsustava küsimusega tähelepanu, et üürimajade projektis peaksid kava kohaselt osalema ka Tallinn ja Tartu, kuigi turutõrkeid seal ei ole.
Palo möönis, et tõepoolest on soov selline, et meetme konkursil oleks võimalik osaleda ka Tartul ja Tallinnal. Summa ühe omavalistuse kohta oleks 2,5 miljonit eurot.
Tallinna ja Tartu puhul on probleemiks mitte tööjõu mobiilsus, vaid sotsiaalkorterite puudus.

Seotud lood:

Tallinnas on Palo sõnul sotsiaalkorterite järjekorras 5000 inimest. Seda põhjusel, et inimeste sissetulekud on sageli väga väikesed ja kui võtta üürikorteri hind ja kommunaalmaksud maha, siis lihtsalt ei jää suurt midagi kätte. „Ja inimene peab otsustama, kas ta üldse jääb siia Tallinnasse või läheb juba üle lahe ja elab seal sotsiaalkorteris, mis lahkesti pakutakse,“ rääkis Palo.

Palo sõnul on munitsipaalelamute ehitamine üks osa sellest, et inimesed saaksid paremini hakkama ja Eesti majandus võiks areneda. Palo sõnul on inimeste käest küsitud, kas nad oleksid valmis oma tänasest elukohast liikuma mujale ja mis tingimustel. Sellele uuringule vastaes ütles Palo sõnul enamus, et nad on valmis liikuma mujale, kui selles kohas on kvaliteetne elamispind saada. Tänapäeva inimesed ei soovi elada vanadel amortiseerunud pindadel, ei neid osta ega üürida,“ ütles Palo.