Pangad jagavad täiskasvanud õppija nädalal rahatarkust


Pangad jagavad täiskasvanud õppija nädalal rahatarkust
Foto: Meisi Volt

Eesti Pangaliidu ja Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras eestvedamisel toimuvad juba teist aastat täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames maakondades rahatarkuse koolitused. Kokku annavad Pangaliidu liikmespankade töötajad septembris ja oktoobris 25 koolitust.

“Ehkki suvine PISA uuring kinnitas Eesti laste väga head finantskirjaoskust, ei saa neid tulemusi üle kanda täiskasvanutele. Eestis läbi viidud finantskäitumise uuringute kohaselt on puudusi täiskasvanute teadmistes, oskustes ja hoiakutes, aga eriti just teadmiste kasutamises igapäevaelus,” rääkis Pangaliidu finantshariduse toimkonna juht Triin Messimas.

Seekordsel koolitusel keskenduvad koolitajad rahaasjadele nii lühemas kui ka pikemas perspektiivis. Kõige olulisem on, et omandatud teoreetilised teadmised ka praktikas kasutusele võetaks. “Näiteks pere igakuise eelarve koostamise kõrval räägime ka pikaajalisest planeerimisest – säästmise ja investeerimise olemusest ja olulisusest. Kui inimene näeb, et igast saadud rahasummast kasvõi väikese osa kõrvalepanemisest on reaalne kasu, tekib ka motivatsioon ja harjumus,” lisas Messimas.

Koolituse “Õige aeg on õppida rahaasjade planeerimist, et end läbi elu kindlalt tunda” tarvis on pandud kokku programm, mis arvestab inimeste finantsvajaduste ja - võimalustega kogu elukaare vältel. “Teadmine, et sul on olemas rahavaru või muu vara, mis võimaldab igal eluetapil materiaalsete probleemide asemel keskenduda suhetele, lastele, meeldivale tööle, hobidele, annab ellu palju kindlustunnet juurde,” kirjeldas Messimas kasu, mida koolitusel osaleja saab.

Koolituste ja maakondade TÕN-i ürituste ajakavad leiab Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras kodulehelt www.andras.ee. Rahatarkuse koolitused on kõigile huvilistele tasuta ning ühegi panga teenuseid koolitusel ei reklaamita.