Pangaliit süüdistustele vastuseks: e-residentide kontode avamisest keeldumine ei sõltu pankade konservatiivsusest

 (8)
Katrin Talihärm
Katrin TalihärmFoto: Vallo Kruuser

Pankade kontode avamisest keeldumine ei sõltu täna reeglina mitte pankade konservatiivsusest ega klientide residentsusest, vaid igal konkreetsel juhul on erinevad põhjused, kinnitas Pangaliidu tegevjuht Katrin Talihärm e-residentuse idee autori ja eestvedaja Taavi Kotka kriitikale vastates.

Taavi Kotka kritiseeris tänases Eesti Päevalehele antud intervjuus teravalt Eesti e-residentsuse projekti arengut ning sellega seoses ka pangandussektorit, kus vaadatakse ettevõtlust ja kliendibaasi väga lokaalselt ega olda valmis ajaga kaasas käima ja võtma klientideks neid, kes Eestis ei ela. E-residentsuse kõige suurem mure on pangakonto avamine. Seda ei pruugi saada teha ka pangakontoris.

Järgneb Pangaliidu kommentaar täismahus:

Tänases õiguskeskkonnas on pankadel kohustus tuvastada ärisuhte loomisel isik näost näkku, viibides isikuga samas kohas. Kui panka tuleb kontot avama e-resident, siis saab ta võrdse kohtlemise osaliseks mitte e-residendist klientidega.

Siiski on erinevused füüsilistelt isikutelt ja äriühingutelt küsitava teabe ja dokumentide osas. Mitteresidentide, nii füüsiliste kui juriidiliste isikute puhul, rakendavad pangad aga tugevdatud hoolsusmeetmeid. Need tulenevad suuresti seadustest ja järelevalveasutuse juhenditest, aga ka rahvusvaheliste organisatsioonide ja korrespondentpankade nõuetest ning emapankade poliitikast. Oleme nõuete lõdvendamise osas kindlasti valmis dialoogi astuma ja otsima uudseid lahendusi, et teenus oleks e-residentide jaoks mugavam. Siiski peavad võimalikud muutused olema põhjendatud ning täiendavaid riske välistavad.

Seotud lood:

Kõikide klientide puhul peavad pangad aru saama, miks klient soovib konto avada just selles pangas ja missugune on kliendi profiil. Näiteks äriühingu puhul tuleb markeerida, mis on selle tegevusvaldkond, vara päritolu, tehingumahud, kes on partnerid jne. Kui kontoavaja ei anna pangale piisavat teavet, ei esita vajalikke dokumente või pangal tekib kahtlus isiku ausates eesmärkides, ei tohi ärisuhet luua.

Pankade kontode avamise keeldumised ei sõltu täna reeglina mitte pankade konservatiivsusest ega klientide residentsusest, vaid igal individuaalsel juhul on pigem erinevad põhjused (nt variisiku kahtlus vms). Nagu eespoole öeldud – kui pangal tekib kahtlus isiku ausates eesmärkides, peame me reageerima. Paljud tänased e-residendid on siin tegutsenud juba enne e-residendi projekti ning on digi-ID näol leidnud mugava viisi, kuidas kiiresti ja turvaliselt oma firmaasju ajada (nt suhtlemine ametiasustustega) ja pangatehinguid teha.