Pank nõuab majaehituse puhul lisatagatist


Üldjuhul ei saa ehituslaenu puhul lisatagatiseta hakkama, sest laenu ei anta eluaseme arvatava tulevase väärtuse vastu, vaid tagatiste turuväärtuse alusel.


„Ehituslaenu puhul huvitab panka kogu projekt tervikuna – kui kaalutakse laenu andmist krundi ostmiseks, peab olema ka selge, millisest allikast saab klient piisavad vahendid kodu valmis ehitamiseks, samuti peab olema ülevaade, millised tagatised erinevatel ehituse etappidel juba väljamakstud laenu tagavad,” ütles SEB eraisikulaenude suuna äriarendusjuht Triin Messimas Ärilehele.

„Kui lisatagatist ei oleks, piirduks esmaselt väljamakstav laenusumma keskmiselt umbes 70 protsendiga krundi turuväärtusest, mille eest saab ehk koos laenusaajapoolse omafinantseeringuga küll krundi soetada, kuid ehituse alustamiseks raha puudub.”

Ehituse edenedes võetakse juba arvesse ka pooleli oleva ehitise maksumus – vastavalt ümberhindamiste tulemustele saab ka põhitagatise vastu antavat laenusummat suurendada. „Sõltuvalt valminud ehitise turuväärtusest ja laenusaajapoolsest omafinantseeringust on võimalik, et uue kodu valmimisel lisatagatis vabastatakse,” lisas Messimas.

Sampo panga eraisikute finantseerimise osakonna juhataja Aire Mäe sõnul peab laenutaotlejatel olema majaehituseks taotletav laenusumma põhjalikult läbi mõeldud ja kalkuleeritud ning kindlasti ei tasu panka pöörduda sooviga alustada maja ehitust etapiviisiliselt.