Pankrotihaldur nõuab RLK-lt miljoneid


Pankrotihaldur nõuab RLK-lt miljoneid
----

Pankrotistunud AS-i Kukkoja pankrotihaldur nõuab kohtu kaudu Rakvere Lihakombinaadilt üle kahe miljoni krooni, mis pankrotistunud ettevõtte ja kombinaadi ühised juhid väidetavalt lihakombinaadile on ära andnud.

Pankrotihaldur Ly Müürsoo esitas sel nädalal Lääne-Viru maakohtule hagi Rakvere Lihakombinaadi vastu, et saada AS-i Kukkoja pankrotivaradesse tagasi kombinaadi arvele kantud 2,21 miljonit krooni, kirjutas Virumaa Teataja.

Hulgikaubanduse ja puhkemajandusega korraldamisega tegelenud Kukkoja pankrotihaldur märgib ettevõtte kontrolli tulemustele tuginedes, et alates 1998. aasta novembrist kuni 2000. aasta maini tegi firma põhjendamatult suuri makseid oma suurimale võlausaldajale AS-ile Rakvere Lihakombinaat.

Haldur palub kohut tunnistada lihakombinaat Kukkoja lähikondlaseks, sest vähemalt kaks inimest olid raha ülekandmise perioodil mõlemad firmas juhtival kohal tööl. Kukkoja nõukogu liige Teet Soorm oli samaaegselt ka Rakvere lihakombinaadi finantsdirektor ning Kukkoja juhatuse liige Andrus Sonts töötas kombinaadis äridirektorina.

Praegu juhib Soorm lihakombinaadi tütarettevõtet Viljandis.

Ka 1998.-1999. aastal Kukkoja juhtkonda kuulunud Toomas Põld ning Rene Kiis töötavad praegu Rakvere lihakombinaadis.

Pankrotihaldur märgib kohtule esitatud taotluses, et kõik lihakombinaadile tehtud rahaülekanded kannavad selgitust "kauba eest", kuid ülekannete aluseks olevad dokumendid puuduvad.

Halduri hinnangul on lihakombinaadile miljonite andmisega kahjustatud teiste Kukkoja võlausaldajate huve, kellele vaatamata nende põhjendatud nõuetele rahaülekandeid ei tehtud.

Rakvere Lihakombinaadi kaitstud võlanõue suurima võlausaldajana Kukkoja vastu ületab seitset miljonit krooni.

Lisaks lihakombinaadile on Kukkojal veel 21 võlausaldajat, nende seas ligemale miljoni krooniga AS Tamsalu Terko.