Parex ühines CLS -süsteemiga


Parex banka liitus esimesena Baltimaades CLS-süsteemiga (Continuous Linked Settlement).

Parex banka korrespondentpangaks CLS süsteemis on JP Morgan Chase bank, teatas Parex bankа.

CLS-süsteemi kasutuselevõtt võimaldab Parex bankal oluliselt tõsta rahvusvaheliste FX-tehingute (valuuta konverteerimise) kiirust ning läbipaistvust.

CLS-süsteem vähendab turu osapoolte vahelisi valuuta konverteerimise ja arveldamise riske ning võimaldab mitmekordistada panga tehingupartnerite arvu. Praeguseks on CLS-süsteemiga ühinenud üle 600 panga maailmas.

Ekspressi konverents 2020