Patuoinad: Danske ja BIGBANKi peale kaevati mullu kõige rohkem

 (6)
Patuoinad: Danske ja BIGBANKi peale kaevati mullu kõige rohkem
Foto: Andres Putting

Finantsinspektsioon sai möödunud aastal finantsteenuste osutamise kohta 119 kaebust, mida on varasemate aastatega võrreldes märkimisväärselt vähem, annab inspektsioon teada. Kõige rohkem kaevati BIGBANKi ja Danske Eesti filiaali peale.

Valdav osa kaebustest esitati pankade tegevuse peale. Peamiselt olid probleemid seotud laenuvõtjate makseraskustega ning sellest tulenevate küsimustega, kuidas saavutada mõlemaid osapooli rahuldav kokkulepe makseraskuste ületamiseks.

Finantsinspektsioon sai 2012. aastal kõige rohkem kaebusi suurima turuosalise - Swedbanki tegevuse kohta, turuosa arvestades esitati kaebusi suhteliselt rohkem Danske Bank Eesti filiaali ja BIGBANKi tegevuse peale.

Finantsinspektsioonile esitatud kaebuste arv kasvas aastatel 2008-2010 ehk majanduskriisi tippaastatel. 2008. aastal laekus finantsjärelevalvele 153 ning 2010. aastal 181 kaebust. Juba 2011. aastal kaebuste arv veidi kahanes, toona esitati 148 finantsteenuste kliendikaebust.

Möödunud aastal moodustasid kaebused pankade tegevuse peale sarnaselt 2011. aastale ligikaudu kaks kolmandikku kõikidest klientide pöördumistest.

Pangateenuste tarbimisel tekkinud probleemid olid seotud peamiselt laenudega. Lisaks makseraskustest tekkinud probleemidele tekitas mitmetes klientides küsimusi, kas üks või teine pank on laene väljastades järginud vastutustundliku laenamise põhimõtet.

Seotud lood:

Küsimusi tekitas samuti leppetrahvi kohaldamise õiguspärasus laenu ennetähtaegsel tagastamisel. Klientidele valmistasid ka muret teenustasude kohaldamise õiguspärasus ja teenustasude suurus, samuti esines probleeme sularahaautomaatide kasutamisel.

Kindlustusvaldkonnas oli traditsiooniliselt kõige rohkem vaidlusi kahjuhüvitiste suuruse määramise üle kindlustusseltsi poolt. Samuti ei oldud rahul kindlustusseltside tegevusega konkreetsete kahjujuhtumite menetlemisel ning olukorraga, kus kahjuhüvitiste maksmisest keelduti.

Investeerimisteenuste osas tekitas väärpaberiomanikele muret teabe saamine oma õiguste ja kohustuste kohta.