Peagi tohib Eesti ettevõtteid juhtida ka välismaalt

 (12)
Peagi tohib Eesti ettevõtteid juhtida ka välismaalt
Welcome to EstoniaFOTO: RAIGO PAJULA

Homsel valitsuse istungil on päevakorras äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu, mis võimaldab ettevõtete juhtimist ka väljaspool Eestit.

Selle aasta aprillis algatas justiitsminister Urmas Reinsalu seaduseelnõu, mis loob võimaluse juhtida Eesti ettevõtteid välismaalt. Praegu peab nii äriühing kui ettevõtte juhatus asuma Eestis. Juhul kui Eesti ettevõtet soovitakse juhtida välismaalt, tuleb ettevõttel määrata Eesti asukohaga kontaktisik, kelleks saab olla näiteks notar, advokaat või audiitor.

Lisaks Eesti ettevõtjatele loob muudatus lisavõimalusi ka e-residentidele. Praegu peab Eestis registreeritud ettevõtete asukoht olema kohapeal. Osaühingute, aktsiaseltside ja tulundusühistute asukohana vaadeldakse kehtiva õiguse kohaselt üksnes juhatuse asukohta, mis peab samuti asuma Eestis. See nõue muudab Eesti e-residentide jaoks vähem atraktiivseks, sest ühingute kaugjuhtimine pole tegelikult lubatud. Nüüd kehtestatakse regulatsioon, mis võimaldavad ettevõtte juhtimist piiri tagant.

Lisaks muutub ettevõtjatele kohustuslikuks esitada äriregistrile oma e-posti aadress, mille esitamine on praegu vabatahtlik. Tänasel päeval ei ole umbes 7 protsenti ehk ligi 14,000 ettevõtjat äriregistrile oma meiliaadressi edastanud.

Eelnõu järgi jõustub seadus 15. jaanuaril 2018.