Peeter Koppel: rahapoliitika toetab maailma majanduskasvu

 (1)
Peeter Koppel
Peeter KoppelFoto: Karin Kaljuläte

Maailmamajanduse kasvuväljavaated on SEB hinnangul paranenud.

Ettevaatavad indikaatorid viitavad üleilmse majanduskasvu mõningasele kiirenemisele, samuti on suurenenud investorite riskivalmidus, kommenteeris SEB privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel.

Nõrgenemas on eelarvete kärpimisest johtuvad ja taastumist ohustavad vastutuuled.

Oluline on see, et kasv näib jaotuvat globaalselt ühtlasemalt ja eri majanduspiirkondade vahel, rahapoliitika toetab veel kasvu ja finantsturge mõne aja jooksul.

Kokkuvõttes võib öelda, et reflatsioonilised* poliitikad jätkuvad ning see soosib investeerimise riskispektril taas kõrgemale liikumist.

Tarbijahindade inflatsioon jääb maailmas mõneks ajaks madalaks tänu OECD riikide tootmisvõimsuse küllaldasele ülejäägile, mis sisuliselt välistab palgasurve. Aeglasem majanduskasv Aasias hoiab toorme- ja energiahindu surve all. Eelneva tõttu on keskpankadel manööverdamisruumi, et lükata edasi intressimäärade tõstmist ja võimaldada probleemsetel riikidel majandust ümber korraldada ning eelarvet konsolideerida.

Maailmamajanduse kasvuväljavaated on praegu mõnevõrra paremad kui viimastel aastatel. Tänavu ootab SEB maailmas üle 3% SKT kasvu, 2014. aasta prognoositav kasv on 4% ja 2015. aastal üle 4%. Keskmisest kiirem kasv jätkub arenevatel turgudel, ulatudes 2014. ja 2015. aastal 5,5%-ni. Erinevus arenevate ja arenenud turgude kasvukiiruse vahel väheneb tuntavalt: arenenud riikide SKT kasvuks ootame järgmisel aastal 2,5% ja 2015. aastal praeguse seisuga peaaegu 3%.

Praeguse tõsiseima pingeallika ehk USA eelarvekriisi tõsise ägenemise avapauk oleks 17. oktoobril saabuv USA tehniline maksesuutmatus (technical default). Kuna niisugune stsenaarium (tehnilise maksesuutmatuse võimalus) on juba 2011. aasta juulis läbi mängitud ning sellest ajast on eelarvearutelude jõujooned muutunud, siis ei pea me hetkel tehnilise maksesuutmatuseni jõudmist tõenäoliseks.

Ametis olev president ei seisa silmitsi enam uute valimistega ning tema vastased vabariiklased kaotaksid tõenäoliselt oma positsioonid kongressis, kui nende tegevus oleks mingis mõttes selgelt seostatav šoki või tagasiminekuga majanduses laiemalt. Lisaks sellele on ka USA fiskaalkontekst vähem pingeline kui juulis 2011.

Seega leiame, et olukord sisaldab küll teatud suuri riske, kuid üledramatiseerimine ei ole mõttekas. Ajalooliselt ei ole USA näiteks valitsuse halvatud tegevus (government shutdown) midagi pretsedenditut ning olukorra laabumine on toonud näiteks aktsiatele pigem häid arenguid.

* Reflatsioon – fiskaal- ja/või monetaarpoliitiliste meetmete kogum, mille eesmärk on ohjeldada deflatsiooni. Meetmed võivad ulatuda maksude vähendamisest kuni intressimäärade alandamise ja rahapakkumise suurendamiseni.