Pensionifonde vahetati enam kui varem

 (3)
Pensionifonde vahetati enam kui varem
Foto: Andres Putting

Möödunud perioodil otsustas 76 371 inimest vahetada oma pensionifondi, neist 38 200 vahetas senised pensionifondi osakud uue fondi vastu ning 39 511 suunasid ainult sissemaksed uude fondi.

"Sissemaksete ümbersuunajad suhtena kõikidesse liitujatesse on püsinud enam vähem muutumatuna alates 2004. aastast jäädes 7-9 protsendi vahele. Möödunud aastast hakkas maksete suunajate hulk kasvama, tõustes 10 protsendini (üle 56 000 inimese), ulatudes tänavu 12 protsendini (71 765 inimest). Osakute vahetamine on pidevalt kasvanud - 2009. aastal vahetas 5,1 protsenti liitujatest pensionifondide osakuid ning käesoleval aastal 6,1 protsenti," ütles Eesti Väärtpaberikeskuse tegevjuht Julia Segerkrantz.

Pensionifondi vahetajate seas olid populaarsemad progressiivse ja agressiivse strateegiaga fondid, eelkõige LHV Pensionifond L (lisandus 11 817 inimest) ja Swedbank Pensionifond K4 (lisandus 5 094 inimest). Progressiivse fondi kasuks otsustas käesoleval perioodil kokku 73 protsenti ja agressiivse strateegiaga fondi valis 15 protsenti pensionifondi vahetajatest.

Pensionifondi vahetamisega said uusi kliente enim juurde AS Nordea Pensions Estonia (kasv 61 protsenti) ja LHV Varahaldus (52 protsenti). Arvuliselt kogus kõige rohkem uusi kliente möödunud liitumisperioodil AS LHV Varahaldus ja kaotas AS Swedbank Investeerimisfondid.

Aasta tagasi soovisid pensionifondi vahetada 60 770 inimest. Pensionifondi vahetamise avaldusi võeti vastu oktoobri lõpuni, fondi vahetus jõustub 1. jaanuarist 2011.