Pensionifonde vahetati varasemast usinamini


Möödunud perioodil otsustas 76 371 inimest vahetada oma pensionifondi, aasta vahetasid fondi 60 770 inimest.

Pensionifondi vahetajate seas olid populaarsemad progressiivse ja agressiivse strateegiaga fondid, eelkõige LHV Pensionifond L (lisandus 11 817 inimest) ja Swedbank Pensionifond K4 (lisandus 5 094 inimest), teatas Eesti Väärtpaberikeskus. Progressiivse fondi kasuks otsustas käesoleval perioodil kokku 73% ja agressiivse strateegiaga fondi valis 15% pensionifondi vahetajatest.
Vahetamisega said uusi kliente enim juurde AS Nordea Pensions Estonia (kasv 61%) ja LHV Varahaldus (52%). Arvuliselt kogus kõige rohkem uusi kliente möödunud liitumisperioodil AS LHV Varahaldus ja kaotas AS Swedbank Investeerimisfondid. 
Enim kaotasid kliente SEB Progressivne Pensionifond (-7,64%), Swedbanki fond K2 (-6,4%) ja ERGO 2P1 (-6,09%) .