Põhjamaade elektribörs avaneb vaid vähestele Eesti ettevõtetele


Põhjamaade elektribörs avaneb vaid vähestele Eesti ettevõtetele
Ettevõtete ligipääs elektribörsile sõltub uutest ülekandevõimsustest.Priit Simson (EPL arhiiv)

Eestis kauplemist alustav Nord Pool jätab võimetu kaabli tõttu ettevõtjad pika ninaga.

„Praegu võiksid tarbijad saada Põhjamaade elektriturult päris häid hinnapakkumisi, sest järgmise aasta elektri hinnad on langenud seal alla Narva Elektrijaamade reguleeritud hinna,” ütles majandusministeeriumi asekantsler Einari Kisel. „Probleem on aga selles, et Estlinki merekaabli vähese võimsuse tõttu on elektriturgu praegu võimalik avada vaid suurtarbijatele.”

Põhjamaade elektribörs Nord Pool Spot teatas eelmisel nädalal, et alustab järgmise aasta aprillikuus esimese Balti riigina elektriga kauplemist Eestis. Kuid enamik Eesti ettevõtjaid ei pääse turukonkurentsis odavnevale elektrile ligi, sest kuni 2013. aastani on tegemist suurtarbijate privileegiga.

„Majandusminister saaks oma otsusega lubada vabale elektriturule kõik Eesti äritarbijad, mis käivitaks tegelikult ka Nord Pooli elektribörsi Eestis,” lausus elektrikaubanduse ettevõtte Baltic Energy Partnersi partner Peeter-Jass Pikk. „Praegu kehtib olukord, kus paljud suurtarbijad sõlmivad Eesti Energiaga pikaajalisi lepinguid, mis jätab kevadel avatava börsi vaid mõne üksiku osalisega.”

Leedu Ignalina tuumaelektrijaama sulgemine tänavu viib Pika sõnul Balti riikide turult ära ühe olulise odava elektri allika ja toob kaasa surve hinna tõusuks.

Väikesed jäävad kõrvale

Majandusminister ei saa väikese elektritarbimisega ettevõtteid börsile elektrit ostma lubada, see tekitaks konkurentsi Eesti ja Venemaa elektritootjate vahel, jättes põhjamaalased mängust välja. Läbi merekaabli Estlink 1 oleks võimalik tehniliselt tarnida ligi 40% Eesti elektrist. Kui turg oleks lahti kõikidele äritarbijatele, siis konkureeriksid Kiseli sõnul täiendavale turuosale omavahel vaid Eesti Energia ja Venemaa InterRAO.

„Selline olukord poleks piisav adekvaatse turuhinna tekkeks, sest üks neist hakkab sel juhul turuhinda dikteerima,” selgitas Kisel. „Kui valmib ka Estlink 2, siis on kolmandate pakkujate potentsiaal juba suurem ning võib turgu ka rohkem avada.”

Elektribörsi ettevõte Nord Pool Spot peab Estlink 1 omanikega merekaabli kasutamise tingimuste üle läbirääkimisi ja eeldab, et Venemaal toodetud elekter ei osale Balti riikides käivituvates börsitehingutes, ütles börsi operatiivdirektor Karri Mäkelä.

Kiseli kinnitusel ei ole müüjad tarbijatele veel pikaajalisi hinnaleppeid pakkuma hakanud, sest elektrituru avamise detailides ei ole lõplikku selgust. 

Taust

•• Euroopa Liidu elektriturg avanes 1. juulist 2007, kuid Eesti sai ajapikendust tänavu 1. jaanuarini, kui turg avati 35% ulatuses suurtarbijatele. Kogu elektriturg tuleb avada 1. jaanuariks 2013.

•• Baltimaade ja Põhjamaade ühise energiaturu loomise kokkulepe sõlmiti Nord Pooli elektribörsil 2007. aastal, pärast seda, kui valmis Eesti ja Soome elektrisüsteemi ühendav 350-megavatise võimsusega Estlink 1. Eestile Põhjamaade elektriturule täieliku ligipääsu kindlustav Estlink 2, mille võimsuseks kavandatakse 635 megavatti, peab valmima 2013. aastal.

•• Eesti ettevõtetest tegutseb Nord Pooli elektribörsil erakapitalile kuuluv Baltic Energy Partners, kelle koguportfell moodustab hinnanguliselt ligi 4% Eesti tänavusest elektrienergia tarbimisest.

•• Nord Pool on Euroopa juhtiv elektribörs, kus kaupleb ligi 340 ettevõtet Põhjamaadest, kuid ka Bermudast ja Maltalt ning Kaimani saartelt.