Poolakad võitlevad Eleringi 50 miljonilise hanke pärast: võitjal pole nõutud varasemat kogemust

 (12)
Poolakad võitlevad Eleringi 50 miljonilise hanke pärast: võitjal pole nõutud varasemat kogemust
Foto: Hendrik Osula

Märtsi lõpus vaidlustas Eleringi kompressorjaamade hankel osalenud ja pakkumises alla jäänud Poola firma Control Process S.A kaasmaalasest hankevõitja Rafako võidu. Tegemist on 50 miljoni euro suuruse hankega ning jaamade ehitustööd on osa Balticconnectori projektist.

Vaidlustajat Eestis esindava advokaadibüroo Derlingi vandeadvokaat Elmer Muna sõnul on nende peamiseks argumendiks see, et võitjal, S.A Rafakol puudub varasem kogemus maagaasi kompressorjaamade peatöövõtu korras ehitamisega, ent Eleringi hankes oli kogemus nõutud. Rafako ise on firma pressiteates seda samuti kinnitanud, et Eleringi hanke võiduga sisenetakse uuele turule.

"Pakkumuse ja selle edukaks tunnistamise puhul on kõige suuremaks probleemiks varasema kogemuse puudumine, ehkki vaidluse all on ka muud probleemid ja rikkumised. Meie Poolast pärit ning aastaid sealses energia- ja gaasisektoris tegutsenud kliendile [Control Process S.A] on teada, et konkurendil ei ole Eleringi nõutud kogemust," ütles Elmer Muna.

"Rafako S.A. on katelde ja boilerisüsteemide tootja, mis kuulub Poolas PBG gruppi. Mitte ühelgi grupi ettevõttel ei ole kogemust maagaasi kompressorjaamade peatöövõtu korras ehitamisega. Tehtud on vaid üksikuid töid, näiteks korraldatud gaasi kompressorseadmete tarnet tootjalt jaama. Seda, et Paldiski ja Puiatu kompressorjaamade ehitamine on grupile esmakordne projekt ja sisenetakse uuele turule, on tunnistanud Rafako S.A. ise ka enda pressiteates."

Seotud lood:

Rafako esindaja, Cobalti advokaadibüroo hinnangul on vaidlustaja väited segadusttekitavad. "Tundub, et täna on Control Process esitamas turule valeinformatsiooni ning olles seega võimetud konkureerima ausal viisil," edastas Cobalti advokaat Kadri Matteus. "Rafako on teostamas mitmeid eriilmelisi projekti üle maailma, nt Indoneesias, Leedus, Soomes, Türgis jne ning siseneb uuele turule Eestis. Rafako juhatus otsustas tugineda kogu PBG Grupi varasemale kogemusele, sh emaettevõtte PBG S.A., PBG Oil and Gas Ltd. ja Rafako Engineering Ltd kogemusele."

"Rafakol on suured kogemused gaasi kompressorjaamade projekteerimisel, ehitamisel ja käikulaskmisel, nt Odolanów, Jeleniow, Jaroslaw II, Husow ja Goleniow gaasi kompressorjaamad, mis on kõik väga sarnased objektid Eleringi hangitavate töödega võrreldes. Rafako tugeva finantsseisu ja PBG oskusteave ja ressursside tulemusena valmis väga atraktiivne pakkumus, mis valiti hankemenetluses parimaks."

Elering kommenteeris hanget ja selle vaidlustamist, et lähtus antud hankes pakkujate kvalifitseerimisel riigihangete seadusest ning Eesti õiguspraktikast selle rakendamisel. "Eestis on sellistes juhtumistes tuginetud arusaamale, et ühispakkujate varasem kogemus on omistatav kõikidele ühispakkujatele. Vaidlustaja on antud seisukoha vaidlustanud. Antud vaidluse kese on Euroopa Kohtu lahendi tõlgendamisel ning õiguspraktika järgimisel, mille osas võtab seisukoha vaidlustuskomisjon," edastas Eleringi pressiesindaja Ain Köster.

Gaasi kompressorjaamad Paldiskis ja Puiatus on osa Eesti-Soome gaasiühenduse Balticconnector projektist. Eesti maismaal kuuluvad Balticconnectori klastrisse veel Kiili-Paldiski 55-kilomeetrise gaasitoru (maksumus 43 miljonit eurot) ehitus ning Karksi gaasimõõtejaam koos Lilli liinikraanisõlmega Eesti-Läti piiri lähistel.

Balticconnectori ehitus võimaldab luua Balti riike ja Soomet hõlmava regionaalse gaasituru ning suurendada gaasi varustuskindlust piirkonnas. Euroopa Liit toetab Balticconnectori klastri ehitust 206 miljoni euroga. Projekti kogumaksumus on ligikaudu 300 miljonit eurot.