Poole aastaga on elektribörsilt ostetud kogused kolmekordistunud


Poole aastaga on elektribörsilt ostetud kogused kolmekordistunud
Foto: Andres Putting

Kuue kuuga on elektribörsilt ostetud kogused kolmekordistunud ning septembris moodustas elektribörsi kaudu ostetud elekter siseriiklikust tarbimisest juba 38 protsenti.

Eesti elektriturg on vabatarbijatele avatud alates 1. aprillist, selle ajaga on elektribörsilt ostetud kogused suurenenud 133 GWh-ilt aprillis 393 GWh-ni septembris. Kuue kuu kokkuvõttes on NPS Estlink hinnapiirkonnast ostetud 1,93 TWh elektrienergiat. Ligi 40% Eesti hinnapiirkonnas ostetud elektrist liigub edasi Lätti ja Leetu. Müüdud kogused on suurenenud 23% võrra - 10,3 GWh-ilt aprillis 13,4 GWh-ni septembris, teatas elektrisüsteemihaldur Elering.

Eestist osaleb Nord Pool Spot (NPS) elektribörsil 9 turuosalist, Lätist ning Leedust 2. Vabatarbijaid on Eestis kokku 258, turul tegutseb neli bilansihaldurit.

Suurimaks probleemiks on Eleringi hinnangul turu vähene likviidsus, mida põhjustab Eesti hinnapiirkonna suhteline isoleeritus – meil on väga piiratud ühendusvõimsused teiste NPSi hinnapiirkondadega.

1. oktoobrist nimetati NPS Estlink kauplemispiirkond ümber Eesti hinnapiirkonnaks, käivitus täies mahus läbipaistvusmeetmete pakett ning kiirete turuteadete saatmine muutus kõigile turuosalisele kohustuslikuks.