Pooled Euroopa Liidu noortest omandasid keskharidust kutsekoolis

 (6)
Rakvere Ametikool
Rakvere AmetikoolFoto: Raivo Tasso

Uue Eurostati uuringu kohaselt õppis Euroopa Liidu keskhariduskoolides 2014. aastal 22 miljonit õpilast. Neist 48 protsenti omandasid haridust kutsekoolis. Mehi oli ametikoolides märgatavalt rohkem – 56 protsenti.

Kõige suurem oli kutsekooliõpilaste osakaal Tšehhis (73%), Horvaatias (71%), Austrias (70%) ja Soomes (70%). Eesti kutseõpilaste osakaal kõigist keskharidust omandanud õpilastest oli Euroopa Liidu madalamate seas - 35%. Teisalt on see siiski tunduvalt suurem kui Küprosel ja Maltal, kus ametit omandab vastavalt 15% ja 13% kesktaseme õppijatest.

Euroopa Komisjoni loeb ametiõppe propageerimist üheks kõige olulisemaks initsiatiiviks vähendamaks noorte tööpuudust Euroopa Liidu maades. Sugude vahelise ebavõrdsuse vähendamiseks keskendub EK ka naiste kutseharidusele.