Pööre Tootsi tuulepargi kaasuses. Kohus otsustas Eesti Energia ehituskeelu tühistada

 (4)
Foto on illustreeriv.
Foto on illustreeriv.Foto: Eesti Energia

Tallinna halduskohus tegi 5. juulil otsuse, mis teeb rõõmsaks Eesti Energia. Nimelt said nad vaidluses Tootsi tuulepargi ehitusloa üle väikese võidu, kui tuuleenergia ettevõtjate poolt kätte võidetud ehituskeeld tühistati. Lisaks peavad kaotajad maksma kinni Eesti Energia menetluskulud.

Tootsi tuulepargi saaga on kestnud juba kaks aastat ning tõenäoliselt ei lõpe see veel praegugi.

Tootsi saaga on keeruline. Kõik algas sellest, kui toonane Vändra vallavalitsus andis korraldusega nr 231 AS-ile Eesti Energia ehitusloa Tootsi tuulepargi kompleksi ehitamiseks. See anti välja 22. novembril 2016. Eesti Energia oli esitanud taotluse 31. novembril samal aastal. Vald leidis, et Eesti Energia taotlus vastab ehitusloa andmise aluseks olevale ehitusprojektile. Vald ei saanud kohtu hinnangul ehitusloa välja andmisest keelduda. Paralleelselt olid aga hindamisel ka kahe ettevõtja, AS Raisneri ja Hans Teivi ning AS Eesti Elektertaotlused taotlused. Vald leidis neis aga puudusi.

Kohtuotsusest tuleb välja, et ühe välja praagitud projekti koostamisel osalenud isikutel puudus projekteerimiseks vajalik registreering, et ehitusprojekti tiitelleht ei olnud allkirjastatud pädeva isiku poolt, et puudu oli asendiplaan, arhitektuurne joonis ja konstruktsioonide osa. Ka teise ettevõtte taotluses oli puudusi.

Firmad kaebasid valla otsused kohtusse ja lasid peatada ka igasuguse ehitustegevuse. Nad said oma tahtmise. Kohtus oli nende põhiline argument, et puuduste korral oleks vald pidanud laskma neil teha parandusi. Kohus tõi aga välja, et ehituslubade menetluse puhul ei ole selline käitumine kohustuslik.

Seotud lood:

„Lähtuvalt eeltoodust nõustub kohus vastustaja ning kolmanda isiku seisukohtadega selles, et korralduste nr 231, 234 ja 235 tühistamiseks ei ole alust. Seega ei saa tühistada ka 24.11.2016 välja antud ehitusluba, sest see baseerub õiguspäraseks osutunud korraldusel nr 231, kusjuures selles osas on tegemist pigem vormistusliku aspektiga," on kohtuotsuses kirjas.

Kohus lisas, et arvestades asjaolu, et Vändra Vallavalitsuse 22.11.2016 korralduse nr 231, millega otsustati väljastada Tootsi tuulepargi kompleksi ehitusluba aktsiaseltsile Eesti Energia, tühistamiseks ei olnud alust, ei saa rahuldada ka vastupidisel eeldusel baseeruvat Vändra Vallavalitsuse 06.01.2017 otsuse tühistamise- ega 15.12.2016 taotluse uue läbivaatamise kohustamisele suunatud nõuet. Seega jäävad kaebused tervikuna rahuldamata.

AS Raisner ja Hans Teiv ning AS Eesti Elekter võivad otsuse peale esitada apellatsioonikaebuse Tallinna ringkonnakohtule 30 päeva jooksul arvates otsuse avalikult teatavaks tegemisest. Selleks oli 5. juuli 2018.

Kohus mõistis kaebajatelt Eesti Energia kasuks välja menetluskulu summas 4550 eurot ilma käibemaksuta. Nii AS Raisner kui AS Eesti Elekter peavad tasuma 2275 eurot.