Posti ostab 3500 inimesele tööd andva ettevõtte Soome

 (10)
Posti ostab 3500 inimesele tööd andva ettevõtte Soome
Transval Group OyFoto: Transval Group Oy

Posti ostab 3500 inimesele tööd andva ettevõtte Soome Transval Group Oy − klientidele toob äritehing turu laiaulatuslikumad võimalused logistika allhangete lahendusteks, teatas ettevõte.

Posti Group Oyj jätkab oma strateegiale vastavat kasvamist logistikavaldkonnas ning ostab siselogistikale spetsialiseerunud Soome Transval Group Oy. Äritehingu tulemusel saab Postist logistika sisseostmislahenduste märkimisväärne pakkuja Soomes. Ettevõttes töötab 3500 logistikaspetsialisti, kellest 3200 töötab Soomes ning 300 Eestis ja Lätis.

Posti, MB Rahastot ja muud aktsionärid kirjutasid 28. septembril alla lepingule, millega Posti ostab Soome Transval Group Oy kogu aktsiakapitali. Transval on üks Soome juhtivaid siselogistika teenusepakkujaid, millel on rohkem kui 20-aastane kogemus tegevuse tõhustamisest ja erinevate teenuste sisseostmislahenduste teostamisest, seda eriti logistika- ja tööstusobjektidel. Transvali käive oli 2017. aastal umbes 148 miljonit eurot.

Äritehingu teostumiseks on vajalik Soome konkurentsi- ja tarbijaameti kinnitust ning eemärgiks on viia tehing lõpuni võimalikult kiiresti. Tehingu teostumisest teavitatakse eraldi. Transval jätkab iseseisva ettevõttena ning tehing ei mõjuta personali.

„Oleme teinud Transvaliga juba mitmeid aastaid laiaulatuslikku koostööd ja õppinud hindama Transvali personali ja juhtkonna väärtusmaailma ja edukat tegevusviisi kliendikesksuses, käbeduses ja kiiruses. Tranvalil on rohkem kui 20-aastane kogemus logistika paindlikkuse ja tõhususe tulemuslikust arendamisest, seda eriti terminali- ja laoteenuste ning tööstus- ja kaubandusvaldkonna siselogistika allhankepartnerina. Transvalil on tugev oskusteave siselogistikateenuste pakkumises ning pühendunud kvalifitseeritud personal“, räägib Sari Helander, Posti logistikalahenduste direktor. ”Edaspidi võime pakkuda klientidele turu laiaulatuslikumaid teenuseid ja tarneahelalahendusi alates transpordist kuni laoteenusteni ning klientide ruumides toimuva siselogistika ja spetsialistide paindlikku kasutamiseni“.

Seotud lood:

Transvali tegevdirektor Risto Vilo ütlusel pakuvad Posti ja Transval kliendile ainulaadset tõhusust.

„Eesmärgiks on jätkata kulude kokkuhoidmist ning kasvatada selle läbi klientide konkurentsivõimet. Teenuste pakkumisel on oluline tegevuse pidev arendamine ja paindlikkus, unustamata oskuslikku personali. Meile pakub iga hetk võimalust teha asju veidi paremini. Kuna logistikas on iga hetk tähtis“, ütleb Vilo.

Posti uuendas 2017. aastal oma strateegiat, mille kohaselt ettevõte jätkab sihikindlat uuenemist ning eesmärgiks on saavutada kasvu ennekõike pakiteenustes, internetikaubanduses ja logistikateenustes. Posti strateegiaks on kliendikeskne ning tulus postivaldkonna ja logistika teenindusettevõte.

Nüüd sõlmitud tehing on peale teostumist Postile tähtsaks sammuks, et kasvada logistikateenustes vastavalt oma strateegiale. Posti sisenes siselogistikaturule asutades 2017. aastal siselogistikale spetsialiseerunud ettevõtte Flexo Palvelut Oy. Suvel 2018 võttis Posti Vantaal kasutusele Soome kõige digitaalsema ja ühe suurima kaubaterminali.

Posti kasvuootusi logistikateenuste sisseostmisturul lisavad kaubandusvaldkonna struktuurimuutused ja teenuste kasvav nõudlus, mis nõuavad logistikalt uut korraldust kliendi vajaduste rahuldamiseks. Peale tehingu teostumist pakub Posti ja Transvali logistikateenuste tervik Soome kõige laiaulatuslikumaid lahendusi logistikateenuste sisseostmiseks mitmele tegevusvaldkonnale klientide konkurentsivõime suurendamiseks.

Soomes on sisseostuna hangitud logistikateenuste turu väärtus rohkem kui 6 miljardit eurot ja see kasvab 20 % aastas. Siselogistikas on kasvavaks valdkonnaks tööstuse tootmise siselogistika ja kaubanduses kaupade riiulile ladumine ja toodete müügikorda seadmine.

Logistika sisseostetud teenusteks on lao- ja terminaliteenused, transpordilahendused ning kliendi ruumides toimuva siselogistika ning oskustöötajate paindlik kasutamine. Siselogistika tähendab kliendi enda ruumides teenusepakkuja personali poolt tehtavat materjalivoogude käsitlemist. Tavalised teenused on näiteks ladudes ja terminalides ning tööstuse tootmisruumides toimuva kauba vastuvõtmine, sisene siirdamine, kogumine ja saatmine.