PPA vormiriiete hange läheb üha kahtlasemaks: ministeerium viib läbi erakorralise auditi

 (95)
Lisatud siseministeeriumi kommentaar!
PPA uus vorm
PPA uus vormFoto: PPA

Siseministeerium alustab politsei- ja piirivalveameti juhtkonna ettepanekul uurimist, kas vormiriiete hankel osalejate kahtlused ühe pakkujaga kokkumängus vastavad tõele või mitte. Audit algatati pärast Ärilehe lugu, kus pakkujad kahtlustavad, et politsei tahab kõigi silme all mängida tootmishanget kätte samale firmale, kes tegeles näidiste väljatöötamisega.

Ärileht kirjutas eelmisel nädalal, et hankel osalejate arvates on politsei- ja piirivalveamet seadnud niisugused tingimused, et need, sh tähtajad, sobiksid ainult ühele pakkujale.

Konkurendid näevad, kuidas PPA tahab nende silme all mängida tootmishanget kätte samale firmale, kes tegeles näidiste väljatöötamisega. Märksõnadeks ebareaalselt lühikesed tähtajad ja nende tähtaegade ületamisega kaasnevad ulmelised trahvisummad, mis võtavad ära igasuguse konkureerimisisu.

Lisaks tuli välja, et PPA läbiviidud vormide arendamise hange maksis küll 7500 eurot, ent politsei- ja piirivalveamet on sellele tegelikult kulutanud 30 000 eurot lisaks ning seda juba ilma hanget korraldamata või isegi võrdlevaid hinnapakkumisi küsimata.

Siseminister Hanno Pevkuri käskkirja alusel alustatab ministeeriumi siseauditi osakond erakorralist uurimist, et hinnata vormiriietuse hangete õiguspärasust. Auditi tulemust oodatakse juba järgmise nädala alguseks.

Siseministeerium: audit tehakse, aga oma ala eksperte ei kaasata

Seotud lood:

Siseministeeriumi pressiesindaja Toomas Viks ütles, et auditis on plaanis vaadata tervikuna vormirõivaste uuendamise kontseptsiooni kõiki neid momente, mis määravad uue vormirõivastuse maksumuse ja muud tähtsad tingimused.

"Põhifookus on PPA juhtkonna otsustest lähtuval hangete ettevalmistamisel ja kavandamisel. Hindame hangete tegevuste, seatud tingimuste ja tähtaegade mõistlikkust, otstarbekust ja asjakohasust, samuti riigis, valitsemisalas ja ametis kehtestatud reeglitest kinnipidamist ja võimalikke huvide konflikte.

Õiguspärasuse hindamisel on vaatluse all kõik momendid, mis puudutavad riigivaraga tehinguid ehk siis antud juhul riigi raha eest uue vormirõivastuse soetamise säästlikkus, hangete tingimuste põhjendatus ja otstarbekus, konkurentsi tingimuste tagatus jne. Auditi tulemustest sõltub, kas ja mida on vaja käimasolevas hankes muuta, milliseid juhtimisotsuseid oleks mõistlik teha," kommenteeris Viks.

Samas möönis ta, et auditi läbiviimiseks ei ole ministeeriumil plaanis kaasata eririietuse tootmise valdkonna eksperte. "Samas tegeleb ministeerium analoogsete hangete praktikate uurimisega."

Politsei- ja piirivalveamet kulutab oma 5000 töötaja vormiriietuse uuendamiseks järgmise kuue aasta jooksul ligi 10 miljonit eurot.