President kuulutas välja seaduse, mis aitab tuua laevad tagasi Eesti lipu alla

 (33)
Foto on illustratiivne
Foto on illustratiivneFoto: Andres Putting

Presidendi väljakuulutamisega jõustub seadustepakett, millega luuakse eeldused laevade Eesti lipu alla tulekuks, mis omakorda soodustab laevandusega seotud kaldaettevõtete tekkimist Eestisse.

Riigikogus ühegi vastuhääleta vastu võetud laevanduspaketi seadusemuudatused kuulutas ka president paar päeva hiljem ehk 20. veebruaril välja. Seadus jõustub lõplikult 1. juulil 2020.

„Selleks, et Eesti laevaregister muutuks globaalsel skaalal tõeliselt konkurentsivõimeliseks, on vaja edasi pingutada. Tänaseks on loodud seadusandlik eeldus, mis võimaldab laevadel Eesti lipu alla tulla ning nüüd tuleb jätkata tööd, et luua võimalikult head tingimused laevaomanikele ja meremeestele. Samuti on vaja rahvusvaheliselt tõsta Eesti lipu ja mereriigi mainet," selgitas Veeteede Ameti arendusosakonna juhataja Eero Naaber.

Ühe järgneva tegevusena plaanitakse enne seaduse jõustumist välja töötada detailsemad laevanduspaketi selgitused. Samuti jätkatakse tööd muude laevanduse arengut toetavate tegevustega, sealhulgas luuakse kaasaegsed laevade- ja meremeeste infosüsteemid ning käivitatakse 24/7 toimivad klienditeenindusprotsessid.

Laevanduspaketiga luuakse eeldused laevade Eesti lipu alla tulekuks, mis omakorda soodustab laevandusega seotud kaldaettevõtete tekkimist Eestisse. Lisanduva kaldasektori puhul on tegemist suure lisandväärtusega töökohtadega ja ilmselge positiivse panusega riigi maksutulu suurenemisse. Kaldatöökohtade lisandumine loob Eesti meremeestele täiendavad võimalused jätkata oma erialast karjääri kaldal.

Meremeestele tekib võimalus asuda tööle Eesti lipu all ja saada läbi selle juurdepääs Eesti pensionikindlustuse teenusele. Lisaks saavad Eesti meremehed lisavõimalusena kasutada haigekassa poolt pakutavat vabatahtlikku ravikindlustust ning Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide lippude all töötades väheneb nende tulumaksukohustus 0%-ni. Laevad Eesti lipu all ja suurenev laevanduse kaldasektor Eestis tervikuna suurendavad lisaks Eesti laevanduse oskusteavet.