President sai otsuse eest ohtralt kiita

 (28)
President sai otsuse eest ohtralt kiita
Foto: Andres Putting

Kaupmeeste Liidu hinnangul on Vabariigi Presidendi poolt Käibemaksuseaduse muutmise seaduse välja kuulutamata jätmine igati õigustatud, sest seadusemuudatus on koostatud kiirustades arvestamata ettevõtjate arvamusi kui ka seda, et muudatus võib olla vastuolus põhiseadusega, sest see piirab ettevõtlusvabadust. Sama meelt on ka Kaubanduskoda.

„Plaanitav seadusemuudatus näeb muu hulgas ette käibedeklaratsiooni olulist täiendamist ning üle 1000-euroste tehingute deklareerimist. Viimane puudutab eriti valusalt just kaupmehi, kuna kaubanduses on igapäevaste tehingute arv, mis ületavad 1000 euro piiri kindlasti suurem kui mõnes teises majandusvaldkonnas, kus tehingute väärtused on küll kõrgemad, kuid arvuliselt tehakse neid vähem," kirjutas Kaupmeeste Liit oma pressiteates.

Kaupmeeste Liit ei ole vastu abinõudele, mis aitavad maksudest kõrvalehoidmist ja maksupettusi vältida, kuid see ei tohiks toimuda ausate maksumaksjate kulul ja  halduskoormuse kasvu arvel.  „Käibedeklaratsiooni lisa rakendumine ei arvesta kaasaja praktika suurt informatsioonimahtu ning on ebamõistlikult koormav ettevõtjaile," oli teates kirjas.

Ettevõtjatele praktilised probleemid

„Kaubanduskoda tunnustab Vabariigi Presidenti tehtud otsuse eest, mis on väga põhjalikult motiveeritud ja annab selged viited ka seadusandjale edasisteks tegevusteks. Viimase aja Riigikohtu otsuste valguses on üha selgem, et põhiseadusest tulenevatesse väärtustesse tuleb alati tõsiselt suhtuda, sest hilisemad vaidlused ja nende eiramise tagajärjed võivad lõpuks väga kalliks osutuda," ütles Kaubanduskoja peadirektor Mait Palts.

Paltsi sõnul ei vaja selliseid tagajärgi kokkuvõttes ei riik ega ettevõtjad. Just seetõttu on Kaubanduskoda omalt poolt alati rõhutanud õigusakti eelnõude põhjaliku mõjude analüüsi ja huvigruppide sisulise kaasamise vajadust, mida ei saa paraku teha kiirustades. „Just need tegevused aitavad aga alati jõuda parima tulemuse ja konsensuseni ning selgitada välja sedagi, kas midagi tehakse kellegi erihuvidest või avalikest huvidest lähtuvalt," lisas Palts.

„Oleme enamusele presidendi väljatoodud probleemidele ka ise varasemalt seadusandjate ja ministeeriumi tähelepanu juhtinud. Ettevõtjate jaoks on tegemist enamikel juhtudel väga praktiliste probleemidega, mis lõpptulemusena väljenduvad kuludes. Samas tähendavad ebaproportsionaalsed kulud või läbianalüüsimata meetmed ka seda, et kavandatu võib olla vastuolus õigusriigi aluspõhimõtete ja põhiseadusega. Seda on Vabariigi President ka käesoleval juhul leidnud," rääkis Palts.

Eile avaldasid Ilvesele tunnustust väikeettevõtjad ja maksumaksjad. Rahulolu väljendas ka Allar Jõks.