Priit Humal: E&Y tasuvusanalüüsis on 71 olulisest riskist poolte tase hinnatud kõrgeks

 (19)
Priit Humal Rail Balticust
Priit Humal arvab, et Rail Baltic võiks minna läbi TartuFoto: Raivo Tasso

E&Y tasuvusanalüüsis on välja toodud 71 olulisemat riski, milledest pooltel on riskitase hinnatud kõrgeks, kommenteeris Priit Humal MTÜst Avalikult Rail Balticust.

Riikidevahelises lepingus sätestatust madalama EL toetusmäära esinemise riski on hinnanud E&Y väga kõrgeks ning see jääb nende hinnangul kõrgeks ka pärast riski leevandavate abinõude kasutamist. Projekti sotsiaalmajandusliku tasuvuse seisukohalt pole tegelikult oluline, kas rahaline toetus projektile tuleb EL-st või balti riikidelt otse. Kui me usume, et sotsiaalmajanduslik mõju ja laiem kasu projektist on nii suur kui E&Y on seda hinnanud siis ei peaks olema meil kõhklust projektiga edasi minna ka juhul kui EL toetust ei tule. Võimalike lahendusi laenude näol on võimalik leida, aga otsus kas Balti riigid oma raha eest on valmis projektiga lõpuni minema tuleb teha täna.

Väheste kaubavedude riski maandamiseks soovitab E&Y käivitada põhja-lõunasuunaliste kaupavedude pilootprojekti olemasoleval raudteel. Loodame, et see käivitub lähiajal.

Olulisemate riskide hulgas on paraku väga põgusalt analüüsitud tehnoloogia arenguga seotud riske. Mittefossiilse kütusega (elektri või vesinikuga) ja/või isejuhtivate veoautode konkurents on "käegakatsutav". Juhul kui selle tõttu kaubaveod raudteel osutuvad väiksemaks kui praegu prognoositud ning kaob raudtee keskkonna mõju eelis on projekt koos sotsiaalmajanduslike mõjudega allpool EL abikõlblikkuse määra.

Kindlasti toob lähiaeg veel palju kommentaare avalikkuselt, aga kindlasti tuleks tellida ka analüüsi sõltumatu profesionaalne auditeerimine.