Prokuratuur vabastas ärimees Nikolai Reismani kuriteokahtlusest

 (7)
Prokuratuur vabastas ärimees Nikolai Reismani kuriteokahtlusest
Foto: Andres Putting

Möödunud nädalal lõpetas Viru ringkonnaprokuratuur pankrotihaldur Terje Eipre kaebuse alusel alustatud kriminaalasja Select Oil NV omaniku Nikolai Reismani suhtes kuriteokoosseisu puudumise tõttu.

Samuti tühistas ringkonnaprokuratuur Reismanile kuuluva vara aresti. Antud kriminaalasja raames viibis ärimees prokuratuuri kinnitusel alusetult 27 päeva vahi all, mille eest on kannatanul õigus nõuda hüvitist, teatas Select Oil NV.

Samuti lõpetas prokuratuur kuriteokoosseisu puudumise tõttu kriminaalasjad Select Oil NV nõukogu liikmete Elvira Reismani ja Rommi Rodriku ning juhatuse liikme Toomas Hurda suhtes ning vabastas ka nendele kuluva vara aresti alt.

2009. aasta märtsis alustas riigiprokuratuur Nikolai Reismanile kuuluva Select Oil NV OÜ pankrotimenetluse käigus firma pankroti taotlenud OÜ T.R. Tamme Auto esindaja ning pankrotihalduri Terje Eipre kaebustel kriminaalasja selle kohta, et Select Oil NV OÜ on esitanud võltsitud dokumente. Praeguseks Riigikohtu poolt pankrotihalduri ametist kõrvaldatud Eipre süüdistas toona Nikolai Reismani erinevates raamatupidamislikes kuritegudes.

31. mai Viru Ringkonnaprokuratuuri kriminaalmenetluse lõpetamise määrusest selgub, et puuduvad igasugused andmed selle kohta, et Reisman oleks varjanud raamatupidamisdokumente, Select Oil NV vara või oleks võlausaldajatele edastanud ebaõigeid andmeid.

Samuti on määruses öeldud, et 2009. aasta 4. märtsi seisuga oli Select Oil NV äriühingu omakapital positiivne, seega puudus kohustus pankrotiavaldusele esitamiseks ning firma omaniku poolt teadlikku maksejõuetuse põhjustamist ei toimunud, mille tõttu kuulub menetlus lõpetamisele kuriteokoosseisu puudumise tõttu.

Reismani sõnul kinnitab ringkonnaprokuratuuri kriminaalmenetluse lõpetamise määrus veel kord seda, et Terje Eipre pole täitunud pankrotihalduri ülesandeid ausalt.

“See määrus kinnitab minu arvates ühtlasi Terje Eipre tegevuse erapoolikust ja tema eesmärki tekitada teadlikult nii minule kui minuga seotud ettevõtetele otsest varalist kahju,” lisas Reisman.

Käesoleva aasta aprillis jättis Viru maakohus tervikuna rahuldamata ka Kiviõli Keemiatööstuse suuromaniku Toomas Tamme valdusfirma OÜ T.R. Tamme Auto kokku üle 2,1 miljardi krooni suuruse hagi OÜ Select Oil NV vastu. Nõue puudutas 35 miljoni krooni ulatuses Aseri sadama hoonestusõiguse ostmise üle peetavat vaidlust ja 2,1 miljardi krooni ulatuses Kiviõli Keemiatööstuse luhtunud ostu-müügi tehingut.

Reisman lausus, et antud kohtuotsuse jõustumisel kaob ära Select Oil NV kaks aastat tagasi T.R. Tamme Auto initsieeritud pankrotiprotsessi peamine alus. "Teisisõnu annab selline otsus võimaluse alustada Select Oil NV pankrotiprotsessi tagasipööramisega. Pankroti algatamiseks polnud reaalset alust, mida kinnitavad nii Viru maakohus kui ka Viru Ringkonnaprokuratuuri määrus. Sisuliselt seda pankrotti ei olnudki olemas,” lisas Reisman.

Käesoleva aasta 2. veebruaril otsustas riigikohus vabastada vandeadvokaat Terje Eipre Select Oil NV pankrotihalduri ametist, sest Eipre on pankrotiprotsessi käigus eelistanud ühe võlausaldaja ehk OÜ T.R. Tamme Auto huve ülejäänud asjaosaliste ees. Kohus heitis Eiprele ette, et haldur ei ole OÜ Select Oil NV pankrotiprotsessi käigus vastu vaielnud OÜ T.R. Tamme Auto 35,2 miljoni krooni suurusele nõudele, kuigi teadis, et antud nõude üle oli käimas eraldi kohtuprotsess ning vastavat kohtulahendit, mis lubab nõude tunnustamist, veel ei olnud.

Select Oil NV pankrotimenetluses võlausaldajaid esindanud advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene vandeadvokaadi Erki Kergandbergi sõnul toovad hiljutised lahendid kaasa vajaduse vaadata üle kõik Terje Eipre varasemad toimingud pankrotihaldurina, sealhulgas avaldused kriminaalmenetluse alustamiseks Select Oil NV juhatuse ja nõukogu liikmete suhtes. “Kohtulahendite ning Viru Ringkonnaprokuratuuri määruse valguses kaaluvad võlausaldajad omapoolsete nõuete esitamist nii Terje Eipre kui pankrotitoimkonna liikmete erapooliku tegevuse tulemusena tekitatud kahju hüvitamiseks,” lausus Kergandberg.

OÜ Select Oil NV tegeles kuni 2009. aastani vedelate kütuste, põlevkiviõli ja bituumeni müügiga. Ettevõtte käive oli enne pankrotiprotsessi sattumist 2007/2008. majandusaastal 465,2 miljonit krooni ja kasum 6,7 miljonit krooni. Viru maakohus algatas Select Oil NV pankrotimenetluse 5. märtsil 2009. Firma pankrotti taotlesid Select Oili kauaaegne äripartner Kiviõli Keemiatööstuse OÜ, mis müüs aastaid suure osa oma toodangust Select Oil NV kaudu, ning OÜ T.R. Tamme Auto. Mõlema ettevõtte omanikeringi kuulub ärimees Toomas Tamm.

Vaidlused tulenevad 2006. aastal T.R. Tamme Auto OÜ ja OÜ Selest Oil NV vahel sõlmitud lepingust, mille kohaselt Tamme Auto müüs Selest Oil NV-le hoonestusõiguse Aseri sadamale hinnaga 62,8 miljonit krooni, millest 31,3 miljonit tasus ostja enne lepingule allakirjutamist. Select Oil NV taganes Tamme Autoga sõlmitud lepingust, kui selgus, et hoonestusõiguse lepingut sõlmides esitas Tamme Auto teadlikult valeandmeid.