Prügifirmasid ohjeldav pakendiseadus võeti vastu

 (18)
Prügifirmasid ohjeldav pakendiseadus võeti vastu
Eesti Pandipakend ---

Riigikogu võttis 71 poolthäälega vastu Toomas Tõnistele meelepaha valmistanud pakendiseaduse muutmise seaduse, mis tagab pakendiettevõtjate mõju taaskasutuse üle, vältides nende sattumise jäätmekäitlejate kontrolli alla.

"Kui jäätmekäitleja asub kontrollima pakendite taaskasutustegevust võib kujuneda olukord, kus jäätmekäitluse hinnad hakkavad tõusma. Käesolev eelnõu ongi koostatud selle olukorra ennetamiseks ja vältimiseks, sest jäätmemajandus ja ka taaskasutus ei tohi ühiskonnas muutuda monopoolselt domineerivaks majandusharuks, kus võib kaduda kontroll hindade ning tasude üle," kirjutasid eelnõu algatanud Rohelised seletuskirjas.

Näiteks lisatakse seadusele säte, et taaskasutusorganisatsioonis ei tohi selle liige, osanik või aktsionär omada üle 25 protsendi liikmelisusega, osadega või aktsiatega määratud häältest, samuti ei tohi omada valitsevat mõju konkurentsiseaduse tähenduses isik, kelle põhitegevusalaks on jäätmekäitlus.

"Praktikas on ilmnenud võimalus, et taaskasutusorganisatsioon vastab küll formaalselt pakendiseaduses sätestatud nõuetele, kuid on faktiliselt jäätmekäitleja valitseva mõju all," tõid Rohelised seletuskirjas välja.

Jaanuaris otsustas riigikogu keskkonnakomisjon mitte toetada IRL fraktsiooni liikmete Toomas Tõniste ja Erki Noole sellele eelnõule tehtud muudatusettepanekut, millega liitumine pandipakendisüsteemiga muutuks vabatahtlikuks.

Seotud lood:

Jäätmekäitlusäriga seotud Tõniste ütles, et suur osa Euroopa Liidu liikmesriikidest on pandipakendisüsteemi ära lõpetanud kui ebaefektiivse ja keskkonnale kahjuliku süsteemi.

Eelnõu võeti riigikogus vastu 71 poolthäälega, kaks saadikut jäid erapooletuks ja vastu ei hääletanud keegi. Toomas Tõniste ja Erki Nool olid küll kohal, kuid ei hääletanud.

Ekspressi konverents 2020