Prügitööstuses muudatused tulekul? Keskkonnaministeeriumis arutatakse jäätmeseaduse kohendamist

 (6)
Prügitööstuses muudatused tulekul? Keskkonnaministeeriumis arutatakse jäätmeseaduse kohendamist
Foto: Tanel Meos

Keskkonnaministeeriumis toimub täna kohtumine, et kaardistada olmejäätmete käitlusega seotud erinevate huvirühmade seisukohad seoses võimaliku jäätmeseaduse muutmisega.

Esmane eesmärk on sõnastada olmejäätmete käitlusega seotud probleemid ja edasisi muudatusi vajavad aspektid, teatas ministeeriumi pressiteenistus.

„Vabariigi Valitsuse koalitsioonilepingus on esitatud eesmärk avada jäätmekäitluse turg suuremale konkurentsile, samas sai selleteemaline eelnõu 2014. aastal väga tugevat kriitikat. Oluline arutelu teema on ka Riigikohtus 2015. aasta jaanuaris AS-i Ragn-Sells ja Tahkuranna valla vahelise vaidluse otsuses sõnastatud üldisemad seisukohad. Kokkuvõtvalt ütles Riigikohus, et olmejäätmete käitluse korraldamine on üks kohalike omavalitsuste (KOV) tuumikülesandeid ja selle ülesande täitmiseks on vajalikud KOV-ide teatud õigused, seal hulgas õigus suunata olmejäätmeid omavalitsuse enda valitud käitluskohta. See aga ühtlasi tähendab hangete süsteemi võimaldamist,“ selgitas Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek.

Arutelule on kutsutud Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Looduskaitse Seltsi, Eesti Keskkonnaühenduste Koja, Riigikogu keskkonnakomisjoni, Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni, Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsiooni, Eesti Keemiatööstuse Liidu, AS Kunda Nordic Tsemendi, Eesti Pandipakendi, Eesti Korteriühistute Liidu, Eesti Omanike Keskliidu, Keskkonnaameti, Rahandusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Konkurentsiameti ning Eesti Jäätmekäitlejate Liidu esindajad.