PTA Grupi vastu on nõudeid suurusjärgus 1,3 miljonit eurot


PTA Grupi vastu on nõudeid suurusjärgus 1,3 miljonit eurot
Foto: Siim Lõvi

Septembri algul pankrotistunud naisterõivaste disaini, tootmise ja turustamisega tegeleva AS-i PTA Grupp vastu on praeguse seisuga esitatud nõudeid kokku suurusjärgus 1,3 miljonit eurot.

PTA Grupi pankrotihaldur vandeadvokaat Urmas Ustav rääkis BNS-ile, et teisipäeval Harju maakohtus toimunud ettevõtte võlausaldajate esimesel üldkoosolekul oli kohal kuus võlausaldajat, kes olid koosolekuks nõudeavaldused esitanud. Nende kuue kreeditori nõuete kogusumma on 1,28 miljonit eurot, vahendab BNS.

Pankrotihalduri sõnul on teisipäeva seisuga PTA Grupi vastu nõuded esitanud kokku 26 võlausaldajat, kuid nendest 13 kreeditori oli esitanud nõuetekohased nõudeavaldused, millega oli võimalik esimesel üldkoosolekul hääletada.

26 võlausaldaja nõuete kogusummat ei osanud Ustav öelda, kuid märkis, et see ei ole kokku väga palju suurem 1,28 miljonist eurost. "Seal oli päris arvestatav kogus näiteks töötajate nõudeid, mis olid selle suure pildi mõttes suhteliselt marginaalsed," selgitas ta.

Ustav märkis, et nõuete esitamise periood veel kestab, nõudeid saab esitada 5. novembrini.

"Seal on Kredex väga suure nõudega, seal on Klementi, kes oli koosolekul kohal, seal on üks Talent-nimeline Hiina tootja, keda koosolekul ei olnud," rääkis pankrotihaldur võlausaldajatest.

Ustav lisas, et Kredex ei ole praeguseks veel oma nõuet esitanud, kuid kindlasti esitab sihtasutus nõudeavalduse tähtaegselt. "Kredex minu kogemust mööda tavaliselt ei võta väga aktiivset positsiooni," lisas ta.

Seotud lood:

Kohal olnud kreeditoridest oli Klementi nõue 760.000 eurot, maksu- ja tolliameti nõue 290.000 eurot ja Silvano Fashion Groupi nõue 108.000 eurot. "Klementi nõue on ka üks suuremaid kui mitte kõige suurem nõue, mis seal tõenäoliselt tulla saab," kommenteeris Ustav.

Pankrotihalduri sõnul oli PTA Grupi pankroti väljakuulutamise seisuga võlgniku enda esitatud andmetel tema vastu nõudeid kokku umbes 2,8 miljonit eurot ja võlausaldajaid kokku 103. "Kui nii võrrelda, siis oli juba päris arvestatav protsent [nõudeid] seal koosolekul kohal," lausus ta.

PTA Grupi varade suuruse kohta ütles Ustav, et see on alati üks "väga kahe otsaga küsimus". PTA Grupi raamatupidamise andmetel on ettevõttel varasid kokku suurusjärgus 920.000 eurot. Haldur lisas, et üks asi on varade nimekiri ja teine asi see, mis on vara tegelik väärtus ehk mis on reaalne tulem vara võõrandamisest.

PTA Grupi vara koosneb Ustavi sõnul majandustegevusest tulnud rahast, põhivarast, kaubavarudest, Klementi aktsiatest, nõuetest hankijate vastu, kaubamärkidest.

Vara müügi osas otsustas pankrotitoimkond teisipäevasel koosolekul, et formaadiks on müük pankrotitoimkonna järelevalve all muul suuremat kasu andval viisil. Ustav selgitas, et vara müügi puhul on võimalikud kaks varianti: müük täitemenetluse seadustikus sätestatud korras või muul suuremat kasu andval viisil pankrotitoimkonna järelevalve all.

Tema sõnul otsustati teise variandi kasuks, kuna siis on võimalik tõenäoliselt efektiivsemalt vara võõrandada. "Nagunii me teeme seal ka enampakkumised, aga meid ei seo täitemenetluse seadustiku formalistika. Me saame seal soovi korral pakkumisi tagasi lükata, kui me tahame, me saame paluda täiendavaid pakkumisi ja nii edasi," selgitas ta.

Ustav rääkis, et teisipäevasel koosolekul valiti pankrotitoimkonna liikmed, kinnitati pankrotihaldur ning otsustati jätkata ettevõtte tegevust kuni pankrotivara likvideerimiseni ja seejärel juriidiline isik likvideerida. Pankrotitoimkonnas on maksuamet, tootmis- ja kontoripindade üürileandja AS-i Tiigi Keskus esindaja ning üks kahest ettevõtte saneerimisnõustajast.

Ustavi sõnul püüdis PTA Grupp kevadel ja suve hakul ettevõtet saneerida, aga see ei õnnestunud. "Saneerimiskava kinnitamine oleks olnud isegi asjakohane, eeldused kõik olid koos," lausus ta. "Kuna juhtkond aga nägi, et see asi läheb ikkagi nii küsitavaks, siis lihtsalt seda võlausaldajate poolset usalduskrediiti ei tahetud nii-öelda ära lörtsida."

Küsimusele, kui tõenäoline on tema hinnangul, et keegi võlausaldajatest ka raha tagasi saab, vastas Ustav, et seda on väga tänamatu püüda praegu hinnata. "See pilt on suures plaanis selge, ma arvan, lähema paari kuu jooksul. Sest me üritame võimalikult nobedalt seda pankrotivara võõrandada."

Ta lisas, et praegu on sisuliselt võimatu ette ennustada, mis hinnaga oleks võimalik pankrotivara müüa. Kui pankrotivara õnnestub müüa mõistlikel tingimustel, siis keegi halduri sõnul midagi ikka tagasi saab.

Nõuete kaitsmise kohta märkis Ustav, et realistlik on, et praegusest päevast läheb aega ilmselt umbes 2,5–3 kuud, enne kui saaks kokku kutsuda nõuete kaitsmise koosoleku.

Varasema info kohaselt ei ole PTA Grupp möödunud aasta majandusaruannet esitanud. 2009. aastal oli firma käive 6,7 miljonit eurot ja kahjum 898.217 eurot. PTA Grupi ainuke juhatuse liige on Peeter Larin. Maksu- ja tolliameti andmetel on PTA Grupi maksuvõlg teisipäeva seisuga 307.405 eurot.

2009. aasta suvest pärineb info, et börsifirma AS Silvano Fashion Group sõlmis müügilepingu, millega võõrandas 100 protsenti PTA Grupi aktsiatest ühe miljoni euro eest Larini firmale PTA Holding OÜ.

Varasema info kohaselt võttis Harju maakohus augusti alguses menetlusse ka PTA Grupi omanikfirma PTA Holding OÜ pankrotiavalduse ja kohus pidi pankrotiavaldust arutama 15. septembril, ajutiseks pankrotihalduriks määras kohus Terje Eipre.

Harju maakohus määras 16. septembril tehtud määrusega PTA Holdingu pankrotimenetluse raugemise vältimiseks ja pankrotimenetluse jätkamiseks tasutava deposiidi suuruseks 3000 eurot. Kohus tegi ettepaneku võlgnikule, võlausaldajatele või kolmandatele isikutele kas üksi või teiste eelmainitutega koos tasuda kohtu deposiiti PTA Holdingu pankrotimenetluse jätkamiseks mainitud summa 10 kalendripäeva jooksul alates määruse teatavaks tegemisest.