PUUST JA PUNASEKS | Kuidas Versobanki ausa kliendina oma raha kätte saada

 (2)
Versobank 28.03.2018
Versobank 28.03.2018Foto: Karin Kaljuläte

Versobanki likvideerijad saadavad hoiuste hüvitamist puudutava teabe kõigile Versobanki klientidele, kelle e-maili aadress on pangaandmetes kirjas ning lisaks avaldatakse juhised ka ajakirjanduses. Likvideerimismenetluse ametliku teate leiab Versobanki veebilehelt www.versobank.com. Versobanki kliendid peavad omama kontot mõnes teises pangas, sest peale pangakontode sulgemist 26. märtsil ei saa Versobanki kontodele enam ühtegi makset vastu võtta.

„Alates tänasest saavad likvideerimisel oleva Versobanki kõik kliendid kontrollida oma hoiuse saldot Versobanki internetipangas aadressil www.versobank.com. Lisaks tuleb hoiustajal Tagatisfondist hüvitise saamiseks täita avaldus, mille leiab alates tänasest Versobanki internetipangas,“ ütles Versobanki likvideerija, KPMG Baltics OÜ vandeaudiitor Eero Kaup.

Versobank.com kaudu kontoseisu kontrollimisel esines neljapäeval tõrkeid, kuid nende kõrvaldamisega tegeldakse aktiivselt. Juhul kui hoiustajal puudub ligipääs Versobanki internetipangale, siis on alates 29. märtsist 2018 tööpäeviti kell 09.00-17.00 avatud ka teeninduslett Versobanki asukohas Hallivanamehe 4, 11317 Tallinn. Täiendava info saamiseks tuleb pöörduda likvideerija poole (telefon 5679 8500 (tööpäeviti kell 09.00-17.00); e-post versobank@kpmg.ee).

Seotud lood:

Kindlasti peavad Versobanki pensionäridest ja teistest toetusesaajatest kliendid tegema 5. aprillil makstava pensioni või toetuse kättesaamiseks Sotsiaalkindlustusametile avalduse, et nad soovivad pensioni edaspidi kanda mõnda teise panka. Juhul kui pensionäril ei ole teist kontot, siis tuleb see mõnes Eesti kommertspangas avada.

Tagatisfond ei hüvita hoiust, mis on konfiskeeritud rahapesu või terrorismi rahastamise kohtuasjas süüdimõistva otsusega. Kui hoiuse käsutamine on piiratud rahapesu andmebüroo ettekirjutusega või hoius on arestitud kriminaalmenetluses rahapesu või terrorismi rahastamise asjas, peatub hoiuse hüvitamine kuni ettekirjutuse kehtetuks tunnistamiseni või kohtuotsuse jõustumiseni.