Ragn-Sells peatab Ääsmäe prügila projekti

 (7)

Ragns-Sells loobub Ääsmäele palju vastuseisu tekitanud prügila rajamisest ja alustab uut Loode-Eesti prügila asukohavalikut.

“Ragn-Sells on alates 1997. aastast teinud erinevaid uuringuid, et leida sobiv asukoht Tallinnast lääne poole jäävale kaasaegsele ja keskkonnohutuse normidele vastavale jäätmekeskusele, “ ütles Ragn-Sellsi juhatuse esimees Rein Leipalu. “Täna oleme kahjuks jõudnud olukorda, kus tuleb ligi 500 miljonit krooni maksev projekt Ääsmäe rabas peatada.”

Ragn-Sells-i otsus oli tingitud eelkõige 1998. aastal teostatud esialgse asukohavaliku mittevastamisest praegustele nõuetele, vähesest omavalitsuse osalusest projekti arendusel ja sellest, et Ääsmäe rabas paikneb haruldaste taimeliikide kasvukoht. Viimaseks piisaks karikas osutus keskkonnamõju hindamise läbiviimise ebaprofessionaalne tase.

“Otsustasime projekti peatada, kuna leiame, et praeguses olukorras ei ole võimalik seda enam korrektselt ja eesmärgikindlalt jätkata, “ lausus Ragn-Sellsi arendusdirektor Agu Remmelg. “Samas oleme jätkuvalt seisukohal, et Loode-Eesti, kus tekib pool riigi olmejäätmetest, vajab keskkonnaohutu jäätmekäitlemise ja tarbijasõbralike jäätmekäitlushindade hoidmiseks, lisaks Jõelähtmele rajatavale prügilale ka konkureerivat jäätmekäitluskeskust.”

Loode-Eestisse vastava jäätmekeskuse rajamist näeb ette ka käesoleva nädala kolmapäeval riigikogus vastu võetud üleriigiline jäätmekava, mis paneb paika jäätmehoolduse hetkeseisu ja eesmärgid, määrab jäätmekäitluse struktuuri ja kirjelduse ning eesmärkide realiseerimiseks vajalikud abinõud.

“Loode-Eesti jäätmekeskuse projekti arenduse järgmiseks etapiks on kohalike omavalitsuste kaasamine ja uue asukoha valimine, “ ütles Remmelg. “Senise arendusprotsessi käigus omandatud informatsioon ja kogemused on edasise töö jaoks hindamatu väärtusega.”

Loode-Eesti jäätmekeskuse rajamiseks valiti 1997-1998. aastal välja 20 võimalikku asukohta, millest uuriti põhjalikumalt 13. Uuringu tulemustest lähtuvalt otsustati jätkata projekti arendusega Ääsmäe raba lääneservas.

Saue vallavalitsuse korraldusega veebruaris algatati kinnistule Ääsmäe raba lääneservas keskkonnamõjude hindamine. Keskkonnamõju hindajaks valiti firma Entec AS. Nädal aega tagasi ehk 29. novembril toimunud Loode-Eesti Jäätmekeskuse teistkordsel keskkonnamõjude hindamise aruande avalikul arutelul selgus, et avalikustamise korraldus ei olnud teostatud piisavalt professionaalsel tasemel.

Milline Eesti tippsportlane pole kunagi pruukinud dopingut?


Tänud vastamast ja head loosiõnne!