Rahandusministeerium nõuab Lõuna-Eesti Hooldekeskuselt tagasi 650 000 eurot


Vambola Sipelgas
Vambola SipelgasFoto: Anni Õnneleid

Rahandusministeerium otsustas täna tunnistada kehtetuks eelmise aasta 12. mail tehtud otsuse toetada Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditega Lõuna-Eesti Hooldekeskus ASi projekti Võisiku Kodu reorganiseerimiseks ja nõuda tagasi seni välja makstud toetus summas 646 018,58 eurot.

Projekti toetamine lõpetatakse, kuna soodustuskelmuses kahtlustatav Lõuna-Eesti Hooldekeskus on ehitustöid hankides andnud ehitusettevõttele Mace Ehitus OÜ ebavõrdse eelise teiste ehitajate ees ning tekitanud konkurentsi kahjustava huvide konflikti. Samuti on Lõuna-Eesti Hooldekeskus eiranud omafinantseeringuga seotud kohustusi.

Lõuna-Eesti Hooldekeksus AS-ilt tagasi küsitud ja ära võetud ning projektist vabanenud toetuse summa suunatakse jätkuvalt Võisiku Kodu reorganiseerimiseks. AS Hoolekandeteenused jätkab Võisiku Kodus ööpäevaringse erihooldusteenuse osutamist 240 inimesele ning liigub edasi teenuseüksuse reorganiseerimisega, kaasates vajadusel muid koostööpartnereid.

Projekti eesmärk oli rajada Kose, Türi, Antsla, Veriora ja Tähtvere valda kaasaegsed 30-kohalised peremajad 240 ööpäevaringsele erihooldusteenusele jäävale inimesele, aidates reorganiseerida AS-ile Hoolekandeteenused kuuluva Võisiku Kodu 307 teenusekohta 2018. aasta lõpuks. Võisiku Kodu ülejäänud 67 teenusekoha reorganiseerimiseks on toetust saanud AS Hoolekandeteenused.

Lõuna-Eesti Hooldekeskuse korraldatud riigihanke dokumentide ettevalmistamisel osales Mace Ehitus OÜ endine juhatuse liige. Lõuna-Eesti Hooldekeskus on rahandusministeeriumile selgitanud, et ettevõtteid juhtinud isikud on omavahel tuttavad aastaid, puutuvad erinevatel viisidel kokku nii tööalaselt, eraeluliselt kui ka poliitilistel eesmärkidel.

Seotud lood:

Peale Mace Ehitus OÜ osales hankes pakkujana ehitusettevõte AS Eviko, kes jäeti hanke tingimustele kvalifitseerimata.

Riigihangete seadus kohustab Lõuna-Eesti Hoolduskeskust vältima konkurentsi kahjustavat huvide konflikti. Samuti ei tohiks hankija anda eeliseid ühelegi pakkujale, võimaldades tal osaleda riigihanke dokumentide koostamisel või jagades talle infot, mida teised pakkujad ei saa. Rahandusministeeriumi hinnangul on Mace Ehitus OÜ-ga lepingu sõlmimisel tekkinud konkurentsi kahjustav huvide konflikt. Toetuse eraldamisel on oluliseks eesmärgiks tekitada ausat konkurentsi ja tagada ettevõtjatele võrdsed võimalused riigihankes osalemisel konkureerimiseks.

Rahandusministeerium otsustas lõpetada projekti rahastamise, tuginedes kriminaaluurimise käigus kogutud tõenditele ja ministeeriumi kogutud teabele. Rahandusministeerium on tutvunud kriminaalasja toimikus olevate tõenditega.