Rahandusministeerium vastuseks Sõerdi kriitikale: oma tulusid-kulusid saab e-maksuametis pidevalt jälgida

 (27)
Aivar Sõerd
Aivar SõerdFoto: Madis Veltman

Endine rahandusminister Aivar Sõerd avaldas täna arvamust, et järgmisest aastast läheb maksusüsteem palju keerulisemaks ja tekitab inimestele vajaduse oma aastatulusid ette ennustada. Rahandusministeerium ütleb vastuseks aga, et inimene saab oma maksuvaba tulu suurust e-maksuametist vaadata kasvõi iga päev ja korra kuus ka maksuvaba tulu avaldust muuta.

"[Sõerdi] artiklis on kaduma läinud maksuvaba tulu tegelik eesmärk, mis on tagada isikule toimetulekuks minimaalselt vajalik sissetulek, mida riik tulumaksuga ei maksusta. Ehk teisisõnu madala ja keskmise palgaga inimeste sissetulekute suurendamine ja nende toimetuleku parandamine," ütles ministeeriumi pressiesindaja Siiri Suutre.

Lisaks aitab Suutre sõnul maksuvaba tulu suurendamine kaasa sellele, et palgatööd tegev isik elaks ära sotsiaaltoetusi vajamata ning pigem isegi loobuks sotsiaaltoetustest palgatöö kasuks. Eestile on pikemat aega ette heidetud Euroopa keskmisest kõrgemat maksukoormust just madalama palgaga töötajate osas. Seda probleemi muudatus lahendabki.

Maksuvaba tulu avaldust saab igakuiselt muuta

Kui inimese eeldatav aastatulu jääb vahemikku 14 400–25 200 eurot, siis on oluline, et inimene mõtleb läbi oma eeldatavad igakuised tulud, teeb nende põhjal otsuse maksuvaba tulu rakendamiseks ning teavitab tulumaksu kinnipidajat avaldusega, kas ta loobub maksuvaba tulu arvestamisest või soovib maksuvaba tulu arvestada väiksemas summas kui 500 eurot.

Seotud lood:

"Siinkohal tuleb märkida, et muutuva sissetuleku puhul võib kord kuus ka avaldust muuta või tagasi võtta, et maksuvaba tulu arvestataks väiksemas summas või ei arvestataks üldse. Seega on inimesel alati võimalus jooksvalt korrigeerida oma avaldust," märkis Suutre. Kui inimese jaoks on probleem, et deklaratsiooni esitamise järgselt tuleb ebaregulaarse tulu puhul tulumaksu juurde maksta, siis võiks ta maksuvaba tulu avalduse esitamisel olla äärmiselt konservatiivne – esitada see esialgse hinnangu kohaselt veelgi väiksemas summas või jätta see üldse esitamata. Vajadusel saab maksuvaba tulu avaldust tagasi võtta või muuta summat väiksemaks ka hetkel, kui selgub tulude suurenemine.

E-maksuametist saab jooksvalt oma tulusid vaadata

Eespool olevas lõigus kirjutatu võib tunduda inimesele igapäevaseks jälgimiseks keeruline, mis on ka arusaadav. Seetõttu on igal inimesel võimalik järgmisest aastast ise vaadata e-maksuametist kas või iga päev, kui suur on tema kogutulu üle kõikide tööandjate, kui palju on talle arvestatud maksuvaba tulu, kas mõni piirmäär on ületatud või mitte.

MTA teeb järgmisest aastast ka SMS- ja meiliteavitusi just selleks, et artiklis kirjeldatud probleem inimestel ei tekiks ja et nad ei peaks aastadeklaratsiooni põhjal suurt maksusummat üllatuslikult tagantjärgi juurde maksma. "Peame möönma lisaks, et enamiku inimeste jaoks, kelle palk ongi keskmise kuupalga lähedal, ei saa 10 000 aktsia omamine kuidagi olla üllatuslik teadmine ja sellelt suure lisatulu saamine ei ole ka investeeringu ettenägematu tagajärg," märkis Suutre.

"Rahandusministeeriumi hinnangul ei ole tegemist probleemiga, vaid arvestuse eripäraga ning halduskoormuse suurenemist see meie nägemuses kaasa ei too, eriti arvestades MTA ettevalmistatavate uute teenustega," resümeeris Suutre.