Rahapesu andmebüroo juht: koostöö Euroopa Liidu tasandil on rahapesu tõkestamisel kindlasti oluline, kuid mitte võtmeküsimus

 (17)
Rahapesu andmebüroo (RAB) juht Madis Reimand
Rahapesu andmebüroo (RAB) juht Madis ReimandFoto: Karin Kaljuläte

Koostöö Euroopa Liidu tasandil on rahapesu tõkestamisel kindlasti oluline, ent see ei ole ida poolt lähtuvate kahtlaste rahavoogude tõkestamise võtmeküsimus. Nendeks on pigem kasutatavate meetmete efektiivsus ja põrkumine vajadusega tõendada raha seos eelkuriteoga, kommenteeris rahapesu andmebüroo juht Madis Reimand Financial Timesis juhtkirjas tehtud ettepanekut, et Euroopal on tarvis ühtset rahapesu vastu võitlemise organisatsiooni.

Enne, kui hakata looma uusi Euroopa Liidu üleseid institutsioone tuleks olemasolevad, juba õigusaktidesse raiutud meetmed, euroopaüleselt hästi tööle saada. Euroopa Liidu esmase panusena näeme eelkõige olemasoleva õigusliku raamistiku jõustamist. Vastavad ülesanded on Euroopa komisjonile IV rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise direktiivi ja selle muudatustega ka pandud ning ta on asunud sellel teel ka esimesi samme astuma.

Eesti on näide sellest, et taolisi probleeme on tegelikult võimalik lahendada ka liikmesriigi tasandil. Eesti finantsjärelevalveasutuse tegevuse tulemusena ju lõpetati Danske panga Eesti filiaali probleemne tegevus.

Täna on meie rahapesu tõkestamise süsteem selliste juhtumite tõrjumiseks kindlasti paremini valmis kui viis või seitse aastat tagasi. Kui tugevdame rahapesu tõkestamise üle järelevalvet teostavaid institutsioone ja leiame võimalused vara äravõtmiseks ning kahtlaste tehingute taga olevate isikute karistamiseks ka ilma eelkuriteo seose riigipoolse tõendamiskoormiseta, siis saame selles veelgi paremaks.