Rahulikud keskeas naised on tööturul väga nõutud

 (1)
Rahulikud keskeas naised on tööturul väga nõutud
Terje Lepp

Eesti naised ei julge erinevalt ülelahe sookaaslastest oma oskusi tööandjale müüa.

Rahvusvaheline ettevõte Fujitsu toob oma klienditoe Soomest Eestisse ja loodab siin tööle leida vähemalt 20 inimest. Eelistatud on üle 40-aastased naised. Nõudmised pole eriti kõrged: vajalik on tavakasutaja tasemel arvuti kasutamise oskus ja ladus soome keele oskus nii kõnes kui ka kirjas. Palk on samas Eesti keskmisest kõrgem.

“Klienditoel puudub Soomes loodetud stabiilsus, kuna nooremas eas töötajad vahetavad vaheldust otsides tihti töökohta. Eestis on aga kindlasti soome keelt valdavaid keskealisi naisi, kes on valmis koolituseks ja hindavad stabiilset tööd suurfirmas,” selgitas klienditoe jaoks tugiisikuid otsiva OÜ  Varumeesteenindus juhatuse esimees Jarkko Tainio.

Ta on seisukohal, et Eesti naistel on tegelikult tööturul senisest palju paremad võimalused, aga praegu on üle 40-aastased naised selgelt liiga tagasihoidlikud. “Soome 40-aastane ja eakam naine on tööjõuturul märksa aktiivsem, ta oskab ja julgeb end töö-andjale võimalikult suure kasuga maha kaubelda,” märkis ta.

Oskab eesti keelt

“Keskealised naised on Eestis aga peidus, kuigi pakutav töötasu algab 13 300-kroonisest brutopalgast, lisaks veel firma kulul koolitus ja stabiilne töö edukas rahvusvahelises firmas,” ütles Tainio.

44-aastane Anne ütles, et ta töötab veel mõnda aega vanas töökohas klienditeenindajana ja oktoobri lõpus läheb juba Fujitsu pakutavale kuuajalisele koolitusele. Töövestlusel käidud, on tal teada juba ka tulevase töö-andja otsus tema palkamise kohta.

“Tahtsin uut tööd, vaheldust, õppimis- ja arenemisvõimalusi. Infotehnoloogia on tulevikuala, saan omandatud teadmisi tulevikus kasutada,” selgitas ta töökoha vahetuse põhjuseid.

Mingil määral mõjutas kohavahetust senisega võrreldes parem palk. Anne loodab, praegu välja-hõigatud palganumber tõuseb vastavalt tema tööpanusele ja -tulemusele.

Keskikka jõudnud naistel on noorte ees veel üks eelis – lapsed on juba suured ja seni end kodu, laste ja töö vahel jaganud naistel on nüüd suuremad võimalused enese täiendamiseks ning tööl karjääri tegemiseks.

Tööandja asus teenust pakkuma

•• OÜ Varumeesteenindus konsultant Merle Silbergleich ütles, et huvi Fujitsu klienditoe tugiisikuna töötamise vastu on suur.

•• Huviliste seas on igas vanuses inimesi. Näiteks on asja uurinud nii noored IT-mehed, kellel on töökoha suhtes väga kõrged ootused, kui ka noored pensionärid.

••   Huvi tuntakse mitte niivõrd palganumbri, kui just uute avanevate võimaluste vastu.

••  “Inimesed kasutavad tööandjat kui neile vajaliku teenuse pakkujat, mitte vastupidi,” selgitas Silbergleich, ning paistab, et töö-otsijail on Fujitsusse usku.

•• Möödumas on aeg, kus parema palga nimel oldi valmis sõitma üle lahe, eemale perest. Nüüd tahetakse töötada kodu ja pere lähedal.

•• Silbergleich julgustas inimesi nendega ühendust võtma ja vestlusele tulema.