Raidla Ellex: kolm suurpanka Baltikumis on parem kui kaks

 (8)
Raidla Ellex
Raidla Ellex, Raino ParonFoto: Tiit Blaat

Nordea ja DNB äritegevuste ühendamine on positiivne, sest toob Balti turule uue, Skandinaavia tausta, ärikultuuri ja omanikega tugeva panga, kommenteeris Nordea ja DNB Balti üksuste ühendamist Raidla Ellexi partner Raino Paron.

Kuna uus pank hakkab tegutsema vaid Eesti, Läti ja Leedu turul, siis on sel head eeldused pakkuda senisest tugevamat konkurentsi senistele turuliidritele.

Senine olukord, kus turul on kaks väga suure turuosaga panka ja rida väiksemaid asendub olukorraga kus tipus on kahe asemel kolm liidrit. Tihenev konkurents tipus peaks omakorda positiivselt mõjutama pangateenuste tarbijaid, seda nii jae- kui äriklientide ning nii panga- ja liisinguteenuste osas. Uue panga tegelikku mõju konkurentsiolukorrale saame küll hinnata alles paari aasta pärast, kui on näha, kas pangateenuste osas on tekkinud teravam konkurents ning milline on olnud uue panga mõju pankade teenustasudele.

Asjaolu, et uus pank keskendub vaid Balti turgudele ja et sel on kaks suurt (mujal konkureerivat) aktsionäri peaks andma uuele pangale suurema iseseisvuse toodete ja teenuste arendamisel. See peaks olema konkurentsieeliseks seniste turuliidrite ees, mille tegevus ja juhtimisotsused on aeg-ajalt olnud seotud kontserni emaettevõtjate üldisema strateegiaga teistel turgudel. Suured Skandinaavia pangad on sellest tulenevalt jätnud ärivõimalusi väiksematele ja ainult kohalikule turule suunatud pankadele nendes turusegmentides, mida suured pangad on pidanud ebaoluliseks.

Seotud lood:

Usun, et näeme, et nii Nordea kui DNB panustavad uue panga loomisse oluliselt. Üheks väljakutseks saab kindlasti olema uue panga tootearendus ja tehnilise platvormi ülesehitamine – ühelt poolt eeldaks uue panga edukas järgmisel kevadel nendes valdkondades mõlema panga tihedat koostööd ja kiireid otsuseid, teisalt peaksid pangad kuni tehingu heakskiitmiseni konkurentsiametite ja finantsjärelevalvete poolt jätkama kui konkurendid.

See, et uue panga peakontori asukohaks valiti Eesti, on suur tunnustus nii Nordea kui DNB kohalikule juhtkonnale aga ka Finantsinspektsioonile.

Kuna DNB ja Nordea on mitmel turul konkurendid, siis saab võtmeroll uue panga arendamisel olema just selle juhtkonnal. Otsusest luua uus pank Eestisse võib välja lugeda, et nii Nordea kui DNB tippjuhid hindavad väga kõrgelt oma Eesti üksuste tipp- ja keskastme juhte ja nende võimekust. Samavõrra võib sellest otsusest välja lugeda tunnustuse ja kõrge hinnangu Finantsinspektsioonile, mis hakkab kureerima järelevalvet uue panga üle kõigis Balti riikides. Asukoha valikult hinnatakse muude faktorite hulgas alati ka järelevalve teostaja kogemusi, tema professionaalsust ja võimekust tegeleda uudsete ning keerukate olukordadega.