Rail Balticule hakatakse kõige otstarbekamat kasutust otsima

 (29)
Rail Baltic mängurong
Rail Baltic mängurongFoto: Madis Veltman

RB RAIL AS kuulutas välja avatud hanke „Raudtee ekspluatatsioonikava koostamine“, mille pakkumuste esitamise tähtaeg on 26. september 2017.

Hanke eesmärgiks on Rail Baltica raudteekoridori üldise tegevusplaani kontseptsiooni koostamine lühiajalises, keskpikas ja pikaajalises perspektiivis. Kontseptsiooni põhjal organiseeritakse Rail Baltica raudteel realiseeritav transport.

Ekspluatatsioonikava peab võtma arvesse kõiki Rail Baltica raudtee tõhusaimaks toimimiseks vajalikke füüsilisi, tehnilisi, inim- ja organisatsioonilisi tegureid ning võimalusi ja selle peamisteks eesmärkideks on vähendatud operatiivkulud taristule ning optimeeritud transpordiplaanid lõppklientidele. Kava võimaldaks tulevikus suurima turuosa üleminekut raudteeliiklusele, eelkõige Rail Balticale, mis oleks kooskõlas Euroopa Liidu Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) rahastamisvahendi eesmärkidega.

Koostatava uuringu tulemusi kasutatakse tehniliste lahenduste täiustamiseks ja parandamiseks ning Rail Baltica rajamise planeerimiseks. Ühtlasi aitab see optimeerida investeeringuid ehitamise ajal.