Räime vähesus ajas kalurid riidu

 (8)
Räime vähesus ajas kalurid riidu
Corbis/Scanpix

Läänemaa kalatöötlemisettevõte OÜ Morobell tuli välja ettepanekuga jagada osa rannakalurite Liivi lahe 2010. aasta räimepüügikvoodist traalpüüdjatele.

Põllumajandusministrile saadetud kirjas teeb Morobelli juhatuse esimees Raivo Baum ettepaneku vähendada 2010. aastal rannakaluritele ette nähtud Liivi lahe räimepüügikvooti tänavust püügikvooti ületanud koguse võrra (1038 tonni), kirjutab Oma Saar.

Baum soovitab jagada rannakaluritelt äravõetav osa nendele traalpüüdjatele, kellel jäid neile eraldatud ja kasutamata püügivõimalused Liivi lahes aasta teisel poolel rannakalurite tegevuse tõttu kasutamata.

Seoses Liivi lahel ülepüügi tõttu kehtestatud püügikeeluga võtsid rannakalurid Baumi hinnangul traalpüüdjatelt ära võimaluse sügishooajal oma kvoot Liivi lahes täis püüda.

“Rannakalurid teenisid sellega erakordset tulu ning jätsid traalpüüdjad ilma nende õigustatud ootusest saadavale tulule,” märgib Baum. Lisaks kannavad traalpüüdjad kahju, mis tuleneb makstud püügiõigustasudest, kalalaevade seisupäevadest ja trahvinõuetest, kuna traalpüüdjatel puudub võimalus oma lepingulisi kohustusi täita.