Rakvere Lihakombinaat: juhatuse tegevusaruanne 1999


1999. majandusaasta oli AS-i Rakvere Lihakombinaat (RLK) jaoks keeruline kuid huvitav. Ettevõtte netokäive oli 539.6 mln. krooni. Võrreldes 1998.a. vähenes käive 186.8 mln. krooni e. 26%. Hoolimata käibe langusest teenis RLK 32.3 mln.krooni kasumit.

Käibe langus 1999.a. oli tingitud väikesest müügimahu langusest koduturul ja

eriti suurest mahtude kahanemisest eksportturgudel.

Konsolideeritud andmed

1999.a. grupi netokäive oli 737.7 mln.krooni (võrreldes 1998.a. vähenes grupi käive 182.8 mln. krooni e.20%) ja grupi puhaskasum oli 21.1 mln.krooni. RLK grupi suur käibelangus oli suures osas tingitud 1998.a. suvel alanud ja 1999.a.vältel kestnud majandus-finantskriisist Venemaal, mis mõjutas oluliselt ka RLK

peamist ekspordipartnerit Ukrainat. Ettevõtte müügimahud kahanesid märgatavalt võrreldes 1998.aastaga. Samuti kadusid ka RLK suurima tütarettevõtja Rigas Miesnieksi ekspordivõimalused Venemaale.

Emaettevõtja kasum 32.3 mln. krooni

AS-i Ekseko kahjum 3.4 mln. krooni

Rigas Miesnieks Trading kahjum 1.6 mln. krooni

AS-i Rigas Miesnieks kahjum 4.7 mln. krooni

AS-i Linnulihatooted kasum 0.1 mln. krooni

AS Rakveres Mesos Produktai Vilnius kasum 0.2 mln. krooni

Grupi kasum (konsolideeritud) 21.1 mln. krooni

Investeeringud

1999.a. tehti investeeringuid põhivahenditesse 23.2 miljoni krooni eest. Põhilises osas (13.4miljonit krooni) investeeriti logistika uuendamisesse ja täiendamisesse ning ettevõtte müügisüsteemi täiustamiseks. Tootmisseadmete ja tehnoloogia täiustamiseks investeeriti 6.0 mln. krooni. Infosüsteemi täiustamisesse tehti investeeringuid 3.8 mln. krooni eest.

Toodang ja tootearendus

Rakvere Lihakombinaadi suurimaks tootegrupiks on viinerid ja keeduvorstid. 1999.a. pöörati erilist rõhku just selle tootegrupi arendamisele. Turule toodi juustuviiner "Ekstra" ja taasalustati odavamast hinnaklassist "Valla" viineritetootmisega.

1999.a. laiendas Rakvere Lihakombinaat oluliselt ka pakutavate sealihast toodete valikut. Koostöös AS-ga Kaupmees käivitati Tallinnas 1999.a. värske liha töötlemise ja müümise keskus. Uue lihamüügi keskuse tekkimisega on RLK värske liha nimistusse lisandunud ca 30 uut toodet. Samuti on suurt rõhku pööratud RoReCa kui tõusva sektori arendamisele.

Tulenevalt vajadusest ajaga kaasa käia ja tarbijate muutuvaid toitumisharjumusi arvestades, tõi RLK 1999.a. turule Rakvere Kana kaubamärgi. Kana märgi all toodetakse erinevaid broilerilihast valmis-ja pooltooteid.

1999.a. loodi RLK-s tootearenduse töörühm, mille regulaarse ja eduka töö tulemusel toodi kõnealusel aastal turule 25 uut valmistoodet. Lisaks uute toodete väljatöötamisele, tegeles tootearenduse töörühm aktiivselt

tootesortimendi korrigeerimise ja kaasajastamisega. Tulenevalt lihatoodete sesoonsest tarbimisest, tegeldi ka toodete grupeerimisega ehk teisisõnu igale hooajale vastavate toodete gruppidena turule toomisega (n. suvel suvetoodete grupp, jõuluajal jõulutoodete grupp).

Turustamine

AS-i Rakvere Lihakombinaat põhitoodangutoodangu koguseline müügimaht oli 1999.a.19 387.9 tonni. Päevas müüdi keskmiselt 60 tonni toodangut.

Kogueksport moodustas käibest 18.2% ehk 99.6 mln krooni, mis on 79.0 mln. krooni vähem kui 1998.a. AS-i Rakvere Lihakombinaat suurimad ekspordipartnerid olid 1999.a. Läti, Ukraina ja Leedu.

Koguekspordi mahud rahalises väljenduses jagunesid järgnevalt: Läti 47.8%, Ukraina 6.0%, Leedu 39.3% ja Venemaa 0.7%, muud riigid 6.2%. Valmistoodete eksport jagunes järgnevalt: Ukraina 14.4%, Läti 23.6%, Leedu 61.7%, Venemaa 0.3%.

1999.a. pöörab AS Rakvere Lihakombinaat jätkuvalt suurt tähelepanu endiste ekspordimahtude saavutamisele ja uute sihtturgude hõivamisele. Eesti turul suunatakse põhitähelepanu positsiooni kindlustamisele ning seda eelkõige tootesortimendi arendamise, teeninduse ja toodete kvaliteedi tõstmise kaudu.

AS-i Rakvere Lihakombinaat valmistoodete turuosa Eesti turul oli Emori andmetel 1999.a. detsembris 36%.