Rakvere tapamaja töötajad andsid järele ja leppisid soovitust neli korda väiksema palgatõusuga

 (136)
EAKL: HKScan ei taha endiselt ametiühingut tunnistada!
HK Scan Estonia vastane pikett Rakveres 06.02.2018
HK Scan Estonia vastane pikett Rakveres 06.02.2018Foto: Andres Putting

HKScan Estonia teatas, et streikivad töötajad ja neid ühendav ametiühing nõustusid tapaliini töötajate 8-protsendilise palgatõusuga, kuid streik veel ei lõppe.

Mere sõnul uuendas HKScan Estonia esimeses kvartalis palgasüsteemi ja suurendas kogu ettevõtte palgafondi 5 protsendi võrra, millest lähtuvalt tehti individuaalsed palgamuudatused ka streikivatel töötajatel. “Meil on hea meel teatada, et 9. aprillil teavitas IMTAL tööandjat, et nii streikivad töötajad kui ka IMTAL nõustuvad tapaliini töötajate palgatõusuga. Seega on 6. veebruaril alustatud streigi nõudmised täidetud ning streik tuleks viivitamatult lõpetada,” rääkis Mere.

Eesti ametiühingute keskliidu organisatsioonisekretär Artjom Arhangelski ütles, et tapaliini töötajaid said läbirääkimistega 8-protsendilise põhipalga tõusu. Töötajate algne nõudmine oli aga kordades suurem ehk 16-protsendiline tõus alates 1. veebruarist ja 16 protsendi lisamine 1. juulist. “Seda ei õnnestunud küll saada, kuid ka 8% on väike võit,” ütles ta.

Samas nentis Arhangelski, et streikijate sõnul said teised Rakvere lihatööstuse töötajad nagu koristajad ja lihalõikajad, tunduvalt väiksema palgatõusu ning pole olukorraga rahul. “Samas kui me poleks streikima hakanud, siis poleks ka seda tulnud,” ütles ta.

Negatiivse küljena tõi ta välja, et HKScani juhtkond keeldub allkirjastamast ametiühingu tunnustamislepingut, milles on muuhulgas väljatoodud punkt, et juhtkond ei tohi hiljem karistada streikinud töötajaid ning peab tegema koostööd ametiühinguga kollektiivlepingu sõlmimiseks. Kuniks leping pole allkirjastatud, ei kavatse ametiühing streiki lõpetada.

Seotud lood:

Anne Mere sõnul käsitletakse tunnustamislepingut eraldi teemana, kuna antud lepingupunktid ei ole olnud streigi aluseks. “Osana börsiettevõttest ja suure tööandjana oleme alati valmis dialoogiks erinevate huvigruppidega, järgides Eesti Vabariigis kehtivat seadusandlust ja häid äritavasid,” ütles Mere.

Hetkel keskendutakse Mere sõnul ettevõttes palgatõusu juurutamisele ning jätkatakse sisemiste tööprotsesside parendamist ja koostööd oma töötajatega.

Kaua kestnud töötüli

Rakvere lihatööstuse töötüli sai alguse eelmise aasta 17. oktoobril toimunud tapamaja töötajate streigist, millega nõuti 10 aastat paigal seisnud töötasute tõusu. Ebaseadusliku tööseisaku järel vallandati kolm töötajat ning kohale kutsuti politsei. Rakvere lihatööstuse töötajad lõid EAKL-i toel ametiühingu.

14. detsembril toimus otsustav kohtumine töötajate esindajate, ettevõtte juhtkonna ning riikliku lepitajaga, mis kukkus läbi, sest juhtkond ei tulnud töötajate nõudmistele vastu. Nimelt pakkus HKScan Estonia juht Anne Mere töötajatele välja palgasüsteemi uuendust ning palgafondi tõstmist 5 protsenti alates selle aasta teisest kvartalist.

Selle aasta 6. veebruaril, kell 7.30 algas Rakvere lihatööstuse tapamaja töötajate tähtajatu streik. AS-ile HKScan Estonia saadetud streigiteate järgi nõudsid Rakvere lihakombinaadi töötajad tapamaja töötajate põhipalga tõstmist 16 protsendi võrra alates 1. veebruarist ja 16 protsendi lisamist 1. juulist. Veel nõuti, et tulemuspalga arvestamist ei muudeta. „Kahekordne 16 protsendi suurune tõus võib kõlada rahvale suurelt, kuid tunnipalgale tähendaks see 1,30 või 1,40 eurost lisa,” selgitas lihakombinaadi ametiühingu usaldusisik Andrus Saaremägi toona.