Rändav sepikoda, vanausuliste kirikud ja promenaad saavad raha

 (1)
Rajaküla vanausuliste palvela Kasepääl
Rajaküla vanausuliste palvela KasepäälFoto: Jassu Hertsmann

Regionaalminister Siim Kiisler kinnitas Peipsiveere programmi selle aasta tegevuskava, millega toetatakse Peipsi-äärse piirkonna arengusse panustavaid projekte kokku 348 000 euroga.

Majanduse elavdamiseks ja kohaliku kogukonna tugevdamiseks on regionaalminister Siim Kiisleri sõnul vaja töökohti ja head elukeskkonda. "Peipsi-äärne on tänu oma kultuurilisele ja ajaloolisele taustale väga omanäoline, mille sarnast mujalt ei leia. Peipsiveere programm arvestab piirkonna eripäraga ja tuleb kohalikele inimestele nende ettevõtmistes appi ning aitab sealset kohalikku elu paremaks muuta," rääkis minister.

Toetust saavate projektide hulgas on sel aastal kohapealset ettevõtlikkust suurendavaid projekte, nagu näiteks noorte ettevõtlusalane koolitus ning rändav sepikoda. Piirkonna tuntust aitab tõsta Peipsimaa turismiveeb.

Programmi vahendite abil rajatakse muu hulgas Mustvee rannapargi promenaad ja remonditakse Varnja ja Mustvee vanausuliste kirikud.

Kokku esitati 36 eeltaotlust kogumahus 750 000 eurot. Tegevuskavva kanti 21 projekti. Toetust oli võimalik taotleda piirkonnas tegutsevatel mittetulundusühingutel ja sihtasutustel ning programmi piirkonda kuuluvatel kohalikel omavalitsustel.

Peipsiveere programm käivitati 2008. aastal ning selle eesmärk on aidata kaasa Peipsi-äärse piirkonna ja vanausuliste kogukonna jätkusuutlikule arengule. Programmi kaasrahastatakse Eesti riigieelarvest. Taotlused tegevuskavas nimetatud projektide rahastamiseks tuleb esitada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele.