Raport näitab, mida Eesti ettevõtlus kõige enam vajab

 (8)
Raport näitab, mida Eesti ettevõtlus kõige enam vajab
Foto: Scanpix, Panther Media

Eesti Arengufondi koostatud globaalse ettevõtlusmonitooringu (GEM) Eesti raporti eksperthinnangutes tuli esile, et Eesti ettevõtluskeskkonnale tuleks väga kasuks ettevõtlushariduse edendamine, kuid ka alustava ettevõtja maksusoodustused esimestel tegevusaastatel ning sotsiaalmaksu lae kehtestamine.

„GEMi raporti ekspertküsitlusest jäid kõlama mitmed ettepanekud, mis peamiselt puudutavad maksupoliitikat, teadmistel põhinevat ettevõtlust ning alustavate ettevõtjate motiveerimist," ütles Arengufondi ökonomist Annika Lentso.

Eksperdid pakkusid välja, et tuleks loobuda praegusest eranditeta maksusüsteemist ja hakata rakendama suunatud erandeid. Näiteks soovitati alustavatele ettevõtjatele esimestel tegevusaastatel maksusoodustusi.

„Tööjõumaksude taseme langetamise osas oli keskne seisukoht, et sotsiaalmaksule tuleb kehtestada lagi, kuivõrd väiksemad tööjõumaksud võimaldaks teadmusmahukal majandusel areneda," ütles Lentso.

Ekspertide hinnangul peaks seadusandlus olema arusaadavam ja eesmärgipärasem, maksukeskkond stabiilne, läbipaistev ja pikaks ajaks planeeritud, et ettevõtjatel oleks kindlus teha pikaajalisi investeeringuid. „Väljendati arvamust, et muudatused, kaasa arvatud maksupoliitikas, peaksid olema ette teada vähemalt viis aastat," märkis Lentso.

Mitmete soovituste sisu oli parandada riigihankesüsteemi ja arendada tarku riigihankeid, sest uudsete lahenduste ostmine tänase riigihangete süsteemi kaudu on keerukas ja ebasobiv.

Eksperdid pooldavad aktiivset talendipoliitikat ehk tegevusi, mis soosiks haritud spetsialistide tulemist Eestisse. „Tark rändepoliitika hõlmaks näiteks spetsialistidele nn start-up viisade loomist ja nende perede toetamist ümberasumisel. Eelnenuga seondub osaliselt ka ettepanek, et vaja oleks süsteemset lähenemist välisinvesteeringutele meelitamaks riiki rohkem kõrgemat lisaväärtust pakkuvaid välisinvesteeringuid, mis vajavad ka vastavat tööjõudu, mida meil praegu napib," ütles Lentso.

Ettevõtlusesse minek vajab täiendavat stiimulit, kuna viimastel aastatel on Eestis vähenenud ettevõtjaks saamisest huvituvate osakaal. Kui 2013. aastal GEM-i raporti tarbeks läbiviidud uuringus pidas oma firma loomise plaane 20 protsenti GEM-i uuringule vastanutest, siis viimasel korral oli neid vaid kümnendik vastanutest.

GEMi raporti tarbeks küsitleti Eestis kokku 2300 inimest ning 40 eksperti.